Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan - Halsen Rorbuer (Gnr.14, Bnr.36)

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester fremmer saken for Halsen Rorbuer (PLANID: 5014202007) med planbeskrivelse datert 03.06.2022, planbestemmelser datert 02.05.2022, og plankart datert 25.04.2022, og legger reguleringsplanen ut til høring og offentlig ettersyn, jfr. PBL § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for bygging av 6 nye rorbuer for utleie. Av disse ønskes 5 bygd på eksisterende molo. Den siste rorbuen ønskes bygd på den åpne plassen mellom eksisterende bebyggelser. I tillegg ønskes det å utvide eksisterende småbåtanlegg samt anlegge plass for parkering og en felles renovasjonsplass.

 

Merknader
Evt. merknader sendes innen 05.08.22 til:
postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.

Med kopi til:
Kystplan AS, jon.birger.johnsen@kystplan.no.

 

Førstegangsbehandling
Tittel Publisert Type
Saksprotokoll 14.06.2022

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksprotokoll 14.06.2022.pdf
Samlet Saksfremstilling

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samlet Saksfremstilling.pdf
1. Planbeskrivelse rev.

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Planbeskrivelse rev..pdf
2. Planbestemmelser

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Planbestemmelser.pdf
3. Plankart

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Plankart.pdf
Vedlegg 1. ROS-analyse

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 1. ROS-analyse.pdf
Vedlegg 2. Geoteknisk datarapport

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 2. Geoteknisk datarapport.pdf
Vedlegg 3. Geoteknisk prosjekteringsrapport

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 3. Geoteknisk prosjekteringsrapport.pdf
Vedlegg 4. Naturmangfoldloven vurdering

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 4. Naturmangfoldloven vurdering.pdf
Vedlegg 5. Situasjonsplan

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 5. Situasjonsplan.pdf
Vedlegg 6. Snitt

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Snitt.pdf
Vedlegg 7. Mottatte uttalelser til varsel om oppstart

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 7. Mottatte uttalelser til varsel om oppstart.pdf
Vedlegg 8. Mottatte uttaleser til varsel om mindre endringer

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 8. Mottatte uttaleser til varsel om mindre endringer.pdf
Vedlegg 9. 3D illustrasjoner

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg 9. 3D illustrasjoner.pdf
Vedlegg 10. Oversiktskart

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Oversiktskart.pdf
Vedlegg 11. VA-plan

21.06.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. VA-plan.pdf