Høring: SalMar Farming AS søker om arealutvidelse på lokaliteten Hallarøy V

SalMar Farming AS søker om arealutvidelse, inkludert 2 alternative flåteplasseringer av lokaliteten Hallarøy V. Biomassen er uendret.


13886 Hallarøy V 63˚ 59,855’ N 9˚7,794 ’ E Euref89/WGS84

I kommuneplanens arealdel for Frøya, ligger omsøkte anlegg i areal avsatt til FFNAF,
(flerbruksområde i sjø) hvor det gis adgang til etablering av akvakulturanlegg såfremt
sektormyndighetene gir sin tillatelse.
Søknadene legges ut til offentlig ettersyn i tiden 14.06.2021–18.07.2021.


Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller til epost: postmottak@froya.kommune.no innen 18.07.2021.

 

Vurdering av behov for konsekvensvurdering (PDF, 11 MB)

Kartpakke (PDF, 18 MB)

Strømrapport (PDF, 13 MB)

c-undersøkelse (PDF, 8 MB)

Uttalelse fiskarlag 2017 (PDF, 443 kB)

Uttalelse FosenNamsos 2017 (PDF, 451 kB)

Forundersøkelse (PDF, 8 MB)

B-undersøkelse (PDF, 3 MB)

Søknadsskjema (PDF, 820 kB)