Høring: Søknad om ny lokaliteten Fagerhamn - Uttian Kystfiske AS - Akvakultur av matfisk av torsk

Uttian kysfiske AS søker om å få etablere en ny matfisklokalitet ved Fagerhamn med en anleggsbiomasse på 3210 tonn.

Fagerhamn: 63˚47.116´N 08˚ 55.667´E Euref89/WGS84

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 27.04.2022
 

Høringsdokument fra fylkeskommunen (PDF, 96 kB)

Søknad (PDF, 275 kB)

Kartpakke til søknad (PDF, 4 MB)

Strømrapport - vedlegg (PDF, 6 MB)

B-undersøkelse for ny lokalitet (PDF, 4 MB)

C-undersøkelse for ny lokalitet (PDF, 5 MB)

Forundersøkelse for Fagerhamn (PDF, 6 MB)

Søknad om konsesjon på torsk (PDF, 78 kB)

Behovsvurdering for konsekvensutredning (PDF, 3 MB)