Høring – Søknad om utvidet utslippstillatelse for SalMar AS

SalMar AS søker om utvidet utslippstillatelse for sitt lakseslakteri, InnovaMar, på Kverva i Frøya kommune.

Bedriften søker om økning i produksjonsvolum til 150 000 tonn hel og bearbeidet laks og ørret/år.
For flere detaljer viser vi til søknadsdokumentene i høyre kolonne.

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden oversendes Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller til fmtlpost@fylkesmannen.no innen 5.6.2020

Søknadens dokumenter ligger tilgjengelig i papirformat i kommunens servicesenter.

Søknad: Salmar AS (PDF, 6 MB)