Høring – Valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten, forliksråd, møtefullmektig og skjønnsmenn.

Frist for innvendinger 11.06.20

Formannskapet har foreslått personer til valg som lagrettsmeddommere, tingrettsmeddommere, jordskiftemeddommer og forliksrådsmedlemmer. Før kommunestyret gjør endelig vedtak om oppnevning den 18.06.20, legges forslaget ut på alminnelig ettersyn i 2 uker. Dette i hht lov om domstolene § 68.

De som har noe å innvende mot forslaget melder dette skriftlig til postmottak@froya.kommune.no
innen fristen 11.06.20

Som lagrettemedlemmer/ meddommere i Frostating lagmannsrett for perioden 01.01.21 –31.12.24

 

Lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannrettesaker

1

Lund Grethe Korsbø

2

Rabben Randi

3

Norborg Marit Wisløff

4

Antonsen Kirsten Rønquist

 

 

1

Gipling Arthur Ludvik

2

Nordgård Lars Østen

3

Sandvik Thomas Elier

4

Gulbrandsen Vebjørn


Som meddommere i Fosen tingrett for perioden 01.01.21 – 31.12.2024 oppnevnes:      

NR

NAVN

 

 

Meddommere i tingretten

 

1

Espnes Nina Nilsen

1

Solbakken Hugo

2

Bekken Vida Zubaite

2

Bekken Pål Terje

3

Finne Anne Katrine

3

Seternes Håkon Margido

4

Skarsvåg Mona Elisabeth Olsen

4

Larsen Lars Kristian

5

Christensen Tone Bay

5

Karlsen Nils Jørgen

6

Fjærli Randi Foss

6

Kløve Robert

7

Hansen Kitt Julie

7

Løkkeberg Roar

8

Raanes Torild

8

Hammervik Rolf Mindor

9

Hammervold Anette Narmo

9

Hammer Halgeir Arild

10

Dolen Synnøve

10

Nilsen Svein Olav

11

Krutvik Lill Kristin

11

Reitan Knut Solstad

12

Nord Kjersti

12

Ervik Stian Fløholm

13

Åsen Mona

13

Reppe Torbjørn

14

Saldukaite Ernesta

14

Raanes Olav

15

Strømskag Kristin Furunes

15

Johansen Torbjørn

16

Fillingsnes Siv Anita Røssing

16

Strømøy Knut Arne

17

Bårdsen Line Helen Wedø

17

Antonsen Arnstein

 

Som jordskiftemeddommere for perioden 01.01.21 – 31.12.2024 oppnevnes:

NAVN

 Jordskiftemeddommere

Gaasø Solveig

Skarsvåg Mona Elisabeth

Krogstad Andreas

Fjærli Trygve

Johansen Torbjørn

Hammervik Rolf Mindor


Som medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.21 – 31.12.2024 oppnevnes:

NAVN

Forliksrådet

Meland Geir Egil

Larsen Frode

Bekken Vida Zubaite

Larsen Lars Kristian

Skarsvåg Mona Elisabeth

Fillingsnes Røssing Siv Anita

 

Som møtefullmektig i forliksrådet for perioden 01.01.21 – 31.12.2024 oppnevnes:

NAVN

Møtefullmektig til forliksråd

Kløven Robert

Dybvik Sonja

Krogstad Andreas

 

Som skjønnsmann i Frøya kommune for perioden 01.01.21 – 31.12.2024 oppnevnes:

NAVN

Skjønnsmann

Hammervik Rolf Mindor

Johansen Torbjørn

Nilsen Svein Olav

Mickuniene Zivile

Hansen Kitt Julie

Hammernes Arvid