Høring - vurdering om privatisering/nedklassifisering av kommunale veger

Frøya formannskap har i møte den 25.02.20, sak 147/20 vedtatt å legge ut sak om vurdering om privatisering/nedklassifisering av kommunale veger til høring.

Høringsfrist er satt til den 01.09.20 og eventuelle innspill sendes postmottak@froya.kommune.no eller som postforsendelse til Frøya kommune, Postboks 152, 7261 Sistranda.

Sakens dokumenter er lagt under og er i tillegg lagt ut til gjennomsyn hos kommunens Servicekontor.

Sakprotokoll - vurdering om privatisering av kommunale veger (PDF, 596 kB)

Saksfremlegg - vurdering om privatisering - nedklassifisering av kommunale veger (PDF, 2 MB)

Kart (PDF, 10 MB)