Kunngjøring: Endring av reguleringsplaner i forbindelse med sitkagran-prosjektet

Frøya kommune har i forbindelse med sitkagran-prosjektet foretatt endring i flere reguleringsplaner. Endringene er gjort for å tillatte hogst i områder som tidligere hadde forbud mot dette. Planene har alle vært til høring, og det er sendt vedtak for hver plan til berørte parter.

Endringene gjelder følgende planer:

1620200802 Vavika
1620198403 Nesset boligområde
1620200501 Auka
1620200302 Dragsnes vest – deler av gnr 57 bnr 2, 24
1620200306 Dragsnes øst
1620198002 Dragsnes, gnr 57, bnr 1
1620199001 Dyrøy boligfelt
1620200807 Tungvågen fritidshavn del av gnr.51 bnr.2
1620198301 Asplia
1620200805 Tverrvågen

Saksopplysninger
I forbindelse med sitkagranprosjektet ble det tatt en gjennomgang av eksisterende reguleringsplaner der hogsten skal foregå. Flere eldre planer hadde begrensninger og forbud slik at hogst ikke var tillatt på enkelte områder. Frøya kommune har derfor søkt om og godkjent endring av flere reguleringsplaner for å sikre fremdriften i prosjektet.

Forslagene til endring har vært til høring hos sektormyndigheter og berørte parter. Det er ikke kommet inn noen innsigelser til endringene, administrasjonen har derfor vedtatt endring etter delegert myndighet fra Hovedutvalget for allmenne- og tekniske tjenester. 

Er det spørsmål rundt sitkagran-prosjektet eller rundt reguleringsprosessen så ber vi om at dere sender e-post til postmottak@froya.kommune.no eller ringer på 72 46 32 00.

Kontaktpersoner:
Kristian Kleveland, rådgiver klima og miljø
Espen Skagen, fagleder planavdelingen

Plandokumentene kan sees nedenfor og ved henvendelse i Frøya kommunes servicekontor.

Klage og erstatning
Vedtakene kan påklages innen 27.01.2023 til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, eller
postmottak@froya.kommune.noHusk å merke klagen med plannavn og/eller planid.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen iht. Plan- og bygningsloven §15-3 framsettes skriftlig for Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, innen 3 år fra orientering om vedtak.

Saksdokumenter:

Vavika - Vedtak mindre endring 23.11.2022 (PDF, 116 kB)
Vavika - Planbestemmelser, 23.11.2022 (PDF, 176 kB)

Nesset boligområde - Vedtak mindre endring 22.11.2022 (PDF, 115 kB)
Nesset boligområde - Planbestemmelser, 11.10.2022 (PDF, 140 kB)

Auka - Vedtak mindre endring 23.11.2022 (PDF, 116 kB)
Auka - Planbestemmelser, 23.11.2022 (PDF, 167 kB)

Dragsnes vest – deler av gnr 57 bnr 2, 24 - Vedtak mindre endring 24.11.2022 (PDF, 116 kB)
Dragsnes vest – deler av gnr 57 bnr 2, 24 - Planbestemmelser, 24.11.2022 (PDF, 173 kB)

Dragsnes øst - Vedtak mindre endring 14.12.2022 (PDF, 115 kB)
Dragsnes øst - Planbestemmelser, 06.12.2022 (PDF, 190 kB)

Dragsnes, gnr 57, bnr 1 - Vedtak mindre endring 24.11.2022 (PDF, 118 kB)
Dragsnes, gnr 57, bnr 1 - Planbestemmelser, 24.11.2022 (PDF, 142 kB)

Dyrøy boligfelt - Vedtak mindre endring 14.12.2022 (PDF, 119 kB)
Dyrøy boligfelt - Planbestemmelser, 02.12.22 (PDF, 158 kB)

Tungvågen fritidshavn del av gnr.51 bnr.2 - Vedtak mindre endring 23.11.2022 (PDF, 111 kB)
Tungvågen fritidshavn del av gnr.51 bnr.2 - Planbestemmelser 11.10.2022 (PDF, 108 kB)

Asplia - Vedtak mindre endring 14.12.2022 (PDF, 117 kB)
Asplia - Planbestemmelser, 02.12.2022 (PDF, 149 kB)

Tverrvågen - Vedtak mindre endring 14.12.2022 (PDF, 117 kB)
Tverrvågen - Planbestemmelser, 02.12.2022 (PDF, 164 kB)