Måsøval AS søker om tillatelse til etablering av ny lokalitet på Ilsøydraget.

Måsøval AS søker om tillatelse til etablering av ny lokalitet på Ilsøydraget, med en biomasse på 3900 tonn.


Ilsøydraget 63˚ 39.760’  N 8˚26.871 ’ E  Euref89/WGS84


I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.


Søknaden ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 23.08.2021 – 24.09.2021. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 24.09.2021

Trondheim havn - endring av farled (PDF, 3 MB)

strømrapport (PDF, 14 MB)

c-undersøkelse (PDF, 6 MB)

forundersøkelse (PDF, 4 MB)

kartpakke (PDF, 12 MB)

behovsvurdering for konsekvensutredning (PDF, 4 MB)

bunnkartlegging (PDF, 2 MB)søknad (PDF, 387 kB)

søknad (PDF, 387 kB)

oversendelsesbrev (PDF, 151 kB)