Mowi ASA søker om ny å få etablere en ny matfisklokalitet på Hingsskjæret.

Mowi ASA søker om ny å få etablere en ny matfisklokalitet på Hingsskjæret med en anleggsbiomasse på 6240 tonn.

Hingsskjæret: 63˚49,449’ N 8˚ 31,694’ E Euref89/WGS84

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø.


Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 23.08.2021 – 24.09.2021.

Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 24.09.2021.

vurdering av behov for konsekvensutredning (PDF, 7 MB)

c-undersøkelse (PDF, 9 MB)

strømmåling (PDF, 7 MB)

strømmåling 2 (PDF, 7 MB)

forundersøkelse (PDF, 5 MB)

b-undersøkelse (PDF, 4 MB)

søknad (PDF, 3 MB)

oversendelsesbrev (PDF, 147 kB)