Offentlig ettersyn og høring av forslag til planprogram for kulturmiljøplan

Frøya formannskap har i møte 09.06.22 vedtatt planprogram for kulturmiljøplan og legger planprogrammet ut på høring i 6 uker. 

Frist for innspill settes til fredag 23.09.22. 

Innspill sendes til postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.

 

Planen utarbeides som en kommunedelplan, og følger dermed de prosesser og føringer som dette fordrer etter plan- og bygningsloven. Planprogrammet skisserer bakgrunn og formål med planen, rammer for planarbeidet, organisering og medvirkning, samt framdriftsplan og budsjett. Frøya kommune har fått et tilskudd på kr. 100 000 fra Riksantikvaren til dette arbeidet. Målet er at ferdig plan skal ferdigstilles innen august 2023. 

 

Vedlegg:

1. Saksframlegg av 09.06.22 (PDF, 85 kB)

2. Vedtak av 09.06.22 (PDF, 65 kB)

3. Forslag til planprogram for kulturmiljøplan (PDF, 748 kB)

 

Håvard Dyrø   

 

 

 

 

 

 

(Foto: Håvard Dyrø)