Offentlig gjennomsyn av betalingssatser for Helse, Oppvekst, Kultur og Idrett for 2022 – Frøya kommune

Formannskapets forslag til betalingssatser for Helse, Oppvekst, Kultur og Idrett for 2022 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Offentlig Servicekontor, Frøya herredshus i tiden0 8.10.21 – 05.11.21, samt på Frøya kommunes hjemmeside: www.froya.kommune.no


Betalingssatser for 2022 vil bli behandlet i kommunestyret torsdag 25.11.21.

 

Høringsfristen settes til 05.11.21 kl. 16.00.

 

Eventuelle merknader fremsettes skriftlig til

Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda eller til postmottak@froya.kommune.no