Offentlig gjennomsyn av betalingssatser og gebyrer for 2021

Formannskapets forslag til betalingssatser og gebyrer for 2021 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Offentlig Servicekontor, Frøya herredshus, i tiden 25.09.20 – 09.10.20, samt på Frøya kommunes hjemmeside: www.froya.kommune.no


Betalingssatser og gebyrer for 2021 vil bli behandlet i kommunestyret torsdag 29.10.20. Høringsfristen settes til 09.10.20 kl. 16.00. Eventuelle merknader fremsettes skriftlig til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, eller til postmottak@froya.kommune.no

Last ned dokumentet her (DOCX, 139 kB)