OFFENTLIG HØRING AV FORSLAG TIL BOLIGSOSIAL PLAN

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur har i møte 16.03.2023 vedtatt å sende boligsosial plan 2023 – 2026 ut på høring.

Last ned planen her (PDF, 667 kB)
 
Frist for innspill settes til mandag 17.04.2023
 
Innspill sendes til postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.
 
Merk forsendelsen med «Høring boligsosial plan 2023 – 2026».
 
Boligsosial plan er en temaplan i kommunens planverk, og må sees i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan. Planen skal være retningsgivende for det boligsosiale arbeidet i Frøya kommune for å ivareta behovene for vanskeligstilte grupper på boligmarkedet, og bidra til mere helhet og en bedre organisering av det boligsosiale arbeidet. I planperioden legges det fram en årlig sak for gjennomføring av tiltak (handlingsplan). Ved rullering av første år bør det vurderes om den boligsosiale planen skal inngå som en del av kommunens boligplan.