Offentlig høring av forslag til oppvekstbruksplan

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur har i møte 12.01.23 vedtatt å sende oppvekstbruksplan 2023-2027 ut på høring.

Frist for innspill er satt til fredag 24.03.2023. 

Innspill sendes til postmottak@froya.kommune.no eller Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda.
 
Merk forsendelsen med «Høring oppvekstbruksplan 2023-2027».

Oppvekstbruksplanen er en temaplan i kommunens planverk. 
Kommunens planverk skal støtte opp under de mål og retningslinjer som kommuneplanens samfunnsdel setter. Planen har som hensikt å trekke sammenhenger mellom kommunale planverk, befolkningsprognoser, sentrale og lokale føringer i forhold til å bygge fremtidens barnehager og skoler.
 
Vedlegg:
 

Høringsutkast oppvekstbruksplan (PDF, 2 MB)