Seaweed Solutions AS søker om endring av anleggets beliggenhet og størrelse.

I tillegg søkes det om en økning i biomasse fra 500 tonn til 1000 tonn. Per i dag dyrkes det sukkertare (Saccharina latissima), butare (Alaria esculenta) og fingertare (Laminaria digitata) på lokaliteten.

Taraskjæra: 63˚42.296´N 008˚ 52.173´E Euref89/WGS84 

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF – Flerbruksområde sjø. 

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i tiden 23.12.2022 – 20.01.2023 på kommunens hjemmeside: www.froya.kommune.no. Eventuelle merknader til søknaden sendes til Frøya kommune v/teknisk, pb 152, 7261 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no innen 20.01.2023.

 

Vedlegg:

Seaweed solutions as - søknad (PDF, 413 kB)

Akvakultursøknad Taraskjæra signert (PDF, 7 MB)

Vedlegg 6.1.2 Strømrapport Taraskjæra (PDF, 864 kB)

Revidert kartpakke SeaweedSolutions Taraskjæra 105152-01-002 (PDF, 6 MB)