Sluttbehandling: Kommunal planstrategi 2020 - 2024

Frøya kommune vedtok i kommunestyremøte den 29.10.2020 sak 99/20, å egengodkjenne Kommunal Planstrategi 2020 - 2024, hht. Plan- og Bygningslovens § 10-1.

Vi takker for bidrag i prosessen.
Om behandling av innspill etter høring- og offentlig ettersyn: se vedlagt merknadsbehandling.

Vedtak om egengodkjenning av kommunal planstrategi er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Saksdokumenter
Planstrategien, merknadsbehandling, kunnskapsgrunnlag og innspill som vedtatt finnes nedenfor.

Kommunal planstrategi 2020 - 2024 (PDF, 2 MB)
Merknadsbehandling (PDF, 184 kB)
Kunnskapsgrunnlag (PDF, 691 kB)

Innspill - DSB. 24.08.2020 (PDF, 161 kB)
Innspill - Statens Vegvesen 03.09.2020 (PDF, 58 kB)
Innspill - Frøya eldre- og brukerråd, 07.09.2020 (PDF, 195 kB)
Innspill - Trøndelag Fylkeskommune, 10.09.2020 (PDF, 731 kB)
Innspill - Direktoratet for mineralforvaltning, 16.09.2020 (PDF, 568 kB)
Innspill - Fylkesmannen i Trøndelag, 17.09.2020 (PDF, 238 kB)
Innspill - NVE, 23.09.2020 (PDF, 567 kB)