Tilbudsforespørsel - Vintervedlikehold av kommunale veier på Frøya 01.11.19 - 01.05.24

Frøya kommune ønsker tilbud på brøyting og strøing av kommunale veier på Frøya, samt fylkesveier på Sula og Mausund.

Veiene er per i dag inndelt i brøyteroder, og det er ønskelig å videreføre disse. Fullstendig tilbudsutlysning inkl. opplysninger om brøyterodene finner du i filen nedenfor: 

Tilbudsutlysning, tilbudsskjema, tabell med veier og kart (PDF, 2 MB)

 

 

Fullstendig tilbudsutlysning kan også fås ved henvendelse til avdelingsleder Arvid Hammernes, tlf. 724 63 262, arvid.hammernes@froya.kommune.no.

 

Tilbud i lukket konvolutt merket <<Tilbud vintervedlikehold av kommunale veier>> sendes Frøya kommune, Virksomheten Bygg og komunalteknikk, innen 21.10.2019.