Varsel om oppstart av tematisk rullering av kommuneplanens arealdel for tema næring – og utlegging av planprogram for høring og offentlig ettersyn.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det oppstart av tematisk rullering av kommuneplanens arealdel for tema næringsarealer. Samtidig kunngjøres det høring og offentlig ettersyn av planprogram for planarbeidet jf. plan- og bygningslovens §11-13.

Hensikten med planarbeidet er å ha en grundig medvirknings- og utredningsprosess som grunnlag for prioritering av nok næringsarealer i et 30-årsperspektiv. Forslag til planprogram inneholder bakgrunn for planen, strategier, mulighetsstudie for næringsarealer og utredningsprogram som viser hvilke områder og tema som skal konsekvensutredes og opplegg for medvirkning framover. Du kan lese mer om planarbeidet på Frøya kommunes nettside: www.froya.kommune.no/tjenester/politikk/kunngjøringer

Eventuelle innspill til varsel om planoppstart eller merknader til planprogram med vedlegg sendes innen 8.10.21.til Frøya kommune, Rådhusgata 25, 7260 Sistranda eller postmottak@froya.kommune.no og merkes 21/1757.

Det inviteres til et åpent folkemøte den 16.09.21 fra kl 17.00 – 19.00 i Herredshuset, Sistranda. Det vil gis mulighet til å delta via teams. Link til teamsmøtet oppgis ved påmelding.

Påmelding til folkemøtet gjøres til  siribo.timestad@froya.kommune.no  innen 14.09.21.

Mulighetsstudie næringsarealer i Frøya kommune - 13.07.2021 (PDF, 6 MB)

Forslag til Planprogram KPA - 13.07.2021 (PDF, 3 MB)

Tillegsutredning til mulighetsstudie næringsarealer Frøya kommune (PDF, 2 MB)