Varsel om oppstart - Endring av detaljreguleringsplan for Siholmen Myratangen

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles på vegne av On Arkitekter og Ingeniører AS oppstart av arbeid med endring av detaljregulering for Siholmen Myratangen.

Planens formål tar utgangspunkt i at Servicebrygga AS ønsker å flytte sine virksomheter fra Siholmen 10 til denne lokasjonen. Dette innebærer at Silikal Nordvest AS og Ass Rørleggerservice AS, samt Bryggeriet Frøya AS, etablerer seg her. 

Det er tenkt å etablere et kombinert næringsbygg for å romme dagens virksomheter, nytt ølbryggeri, kafe og pub. For å tilrettelegge for sjøveis adkomst er det ønsket å etablere en gjestehavn for mindre og mellomstore båter innenfor planavgrensningens sjøareal.

Videre er det tenkt å oppheve gjennomkjøringen langs Siholmen for å sikre tryggheten til myke trafikanter. 

 

 

Brev til naboer og berørte (PDF, 335 kB)

Eventuelle merknader må leveres skriftlig innen 27. mai til On Arkitekter og Ingeniører AS, Orkdalsveien 82, 7300 Orkanger eller på e-post til post@on-as.no.