Møteplan

Møteplan 2. halvår 2021

Utvalg

August

September

Oktober     

November  

Desember        Januar 22    

KST

 

27.08*

 

23 .09

28.10

25.11 

16.12

27.01

FSK

 17.08

07.09

29.09

30.09

05.10

19.10

09.11

10.11

16.11

07.12

 

18.01

HOAT

19.08

TSU**

16.09

14.10

04.11

18.11

09.12

TSU**

13.01

HOOK

24.08

14.09

12.10

04.11

08.12

11.01

FEB

18.08

22.09

13.10

04.11

08.12

19.01

KU

 

01.09

20.10

 

01.12

 

FUR

 

 

 


 

 

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                                      (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                                      (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur                                    (HOOK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning for tekniske og allmenne tjenester                                (HOAT) Torsdager kl. 09.00
Frøya eldre- og brukerråd                      (FEB) Onsdager kl. 10.00
Frøya ungdomsråd                                (FUR) Torsdager kl. 15.00

 

Merknader til møteplanen:

*      Kommunestyrets augustmøte kan bli avlyst dersom lite saker

* *   Trafikksikkerhetsutvalget

  • Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 29.09-30.09 (I Nærøysund)
  • Budsjettmøte formannskapet tirsdag 09. og onsdag 10. november
  • Budsjettmøte HOOK og HOAT, 04.11.21 (FUR og FEB inviteres også)
  • Budsjettmøte kommunestyret torsdag 16. desember
  • Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
  • Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.