Møteplan

Møteplan

Utvalg

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

KST

31.01

 

28.02

 

28.03

 

25.04

 

23.05

 

20.06

 

FSK

 22.01

 

05.02

12.02

26.02

 

19.03

 

02.04

16.04

 

07.05

28.05

 

11.06

 

HFF

17.01

14.02

14.03

09.04

16.05

13.06

HFD

15.01

25.02

26.03

09.04

14.05

18.06

ER

 

06.02

26.02

18.03

15.04

 

 

KBR

 

26.02

 

01.04

13.05

 

KU

 

27.02

 

30.04

 

 12.06

FUR

 

 

 

 


 
 

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift                 (HFD) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning      (HFF) Torsdager kl. 09.00
Eldreråd                                    (ER) Mandager kl. 10.00
Kommunalt brukerråd              (KBR) Mandager kl. 10.00
Frøya ungdomsråd                  (FUR) Mandager/Onsdager kl. 16.30

 

     Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.