Møteplan

Møteplan
Utvalg Jan Feb Mars April Mai Juni
KST

 31.01

 

28.02

 

28.03

 

25.04

 

23.05

 

20.06

 

FSK

 08.01

 22.01

 

05.02

 

 

05.03

19.03

 

02.04

16.04

 

07.05

28.05

 

11.06

 

 

HFF  17.01  14.02 14.03 11.04 16.05

13.06

HFD  15.01  26.02 12.03 09.04 14.05

18.06

ER

 

06.02

18.03

15.04

13.05

10.06

KBR  

 

       
KU   27.02   30.04  

 12.06

FUR      

 

   

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift                 (HFD) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning       (HFF) Torsdager kl. 09.00
Eldreråd                                    (ER) Mandager kl. 10.00
Kommunalt brukerråd               (KBR) Mandager kl. 10.00
Frøya ungdomsråd                   (FUR) Mandager/Onsdager kl. 16.30

 

     Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.