Møteplan

Møteplan 1. halvår 2020

Utvalg

Januar

Februar

Mars         

April

Mai

   Juni              

KST

30.01

 

27 .02

 

 

 

 

 

28.05

18.06

FSK

 07.01

21.01

 

04.02

18.02

 

03.03

17.03

31.03

 

21.04 

 

 

 

13.05

25.05

28.05  

 

 

09.06

16.06

 

HOAT

16.01

 

13.02

12.03

16.04

14.05

11.06

 

HOOK

14.01

Avlyst

11.02

10.03

14.04

Møtet 12.05 flyttes til 27.05 

09.06 Utgår

FEB

 

10.02

02.03

30.03

 

04.05

08.06

KU

28.01

 

12.03

 

07.05

 

FUR

 

 

 

 


 
 

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur                                    (HOOK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning for tekniske og allmenne tjenester                                (HOAT) Torsdager kl. 09.00
Frøya eldre- og brukerråd                                  (FEB) Mandager kl. 10.00
Frøya ungdomsråd                  (FUR) Mandager/Onsdager kl. 16.30

 

  • Konstituerende kommunestyremøte torsdag 24. oktober
  • Budsjettmøte formannskapet tirsdag 12. og onsdag 13 november
  • Folkevalgt opplæring tirsdag 19. og onsdag 20. november
  • Budsjettmøte kommunestyret torsdag 12. desember.

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.