Møteplan

Møteplan
Utvalg Aug Sep Okt Nov Des  
KST 29.08

28.09

26.10

30.11

14.12

 

FSK

08.08

22.08

 

05.09

03.10

17.10

21.11

22.11

 

05.12

 

 

HFF 17.08 07.09 05.10 02.11 07.12  
HFD 23.08 19.09 06.10 07.11 12.12  
ER            
KBR            
KU   13.09   01.11 12.12  
FUR            

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift                 (HFD) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning       (HFF) Torsdager kl. 09.00
Eldreråd                                    (ER) Mandager kl. 10.00
Kommunalt brukerråd               (KBR) Mandager kl. 09.00
Frøya ungdomsråd                   (FUR) Mandager kl. 15.30

 

  • Budsjettmøte formannskapet tirsdag 21. og onsdag 22. november.
  • Budsjettmøte kommunestyret torsdag 14. desember.

     Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.