Møteplan

Møteplan
Utvalg Aug Sep Okt Nov Des Jan 2019
KST

 30.08

 

27.09

 

25.10

 

29.11

 

13.12

 

31.01

 

FSK

 14.08

 

 

04.09

18.09

 

02.10

16.10

 

12.11

13.11

 

04.12

 

 

08.01

 

 

HFF  23.08  20.09 11.10 08.11 06.12  

17.01

HFD  21.08  20.09 18.10 06.11 11.12

15.01

ER     15.10 05.11    
KBR  

 

15.10 05.11    
KU 23.08   24.10 28.11  

 

FUR      

 

   

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift                 (HFD) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning       (HFF) Torsdager kl. 09.00
Eldreråd                                    (ER) Mandager kl. 13.00
Kommunalt brukerråd               (KBR) Mandager kl. 10.00
Frøya ungdomsråd                   (FUR) Mandager/Onsdager kl. 16.30

 

     Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.