Møteplan

Møteplan 2. halvår 2022

Utvalg

August

September

Oktober   

November  

Desember      Januar 23  

KST

 

 

 

01 .09

29.09

28.10

 

01.12

15.12

26.01

FSK

19.08

06.09

20.09

 

04.10

18.10

08.11 B

09.11 B

22.11

 

06.12

 

17.01

HOAT

23.08

13.09

TSU**

11.10

 

03.11 B

15.11 

13.12

TSU**

10.01

HOOK

18.08

15.09

13.10

03.11 B

17.11 

07.12

12.01

FEB

 

14.09

12.10

03.11 B

07.12

11.01

KU

 

14.09

26.10

 

07.12

 

FUR

 

 

 


 

 

 

Utvalg
Kommunestyret                     (KST)
Formannskapet                      (FSK)
Hovedutvalg for drift for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur        (HOOK)
Hovedutvalg for forvaltning for tekniske og allmenne tjenester            (HOAT)
Frøya eldre- og brukerråd     (FEB)
Frøya ungdomsråd                (FUR)

 

Møtedager og tidspunkt:

 • Kommunestyret, torsdager med møtestart kl. 10.00. Unntak 25.10 som er tirsdag
 • Formannskapet, tirsdager med møtestart kl. 10.00
 • Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur, torsdager med møtestart kl. 09.00. Unntak 07.12 som er onsdag
 • Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester, tirsdager med møtestart kl. 09.00
 • Frøya eldre- og brukerråd, onsdager med møtestart kl. 10.00
 • Frøya ungdomsråd mandager med møtestart kl. 15.30
 • Kontrollutvalget onsdager med møtestart kl. 10.00

Merknader til møteplanen:

* *        Trafikksikkerhetsutvalget (TSU)

B         Budsjettmøter

 • Budsjettmøte formannskapet tirsdag 08. og onsdag 09. november
 • Budsjettmøte HOOK og HOAT, FEB 03.11.22 (FUR inviteres også)
 • Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember
 • Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
 • Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.