Møteplan

Møteplan
Utvalg Jan Feb Mar April Mai Juni
KST

25.01

 

 

01.03

22.03

 

03.05

31.05

21.06

 

FSK

15.01

30.01

13.02

 27.02

13.03

 

10.04

25.04

08.05

22.05

05.06

26.06

HFF 18.01 15.02 15.03 19.04 24.05  

14.06

HFD 16.01 06.02 06.03 17.04 15.05

19.06

ER 22.01 28.02   23.04    
KBR  

28.02

  18.04   20.06
KU   28.02   25.04  

20.06

FUR 29.01 12.02 07.03

04.04

23.04

14.05 06.06

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift                 (HFD) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning       (HFF) Torsdager kl. 09.00
Eldreråd                                    (ER) Mandager kl. 10.00
Kommunalt brukerråd               (KBR) Onsdager kl. 14.00
Frøya ungdomsråd                   (FUR) Mandager/Onsdager kl. 16.30

 

     Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.