Møteplan

Møteplan 2. halvår 2019

Utvalg

August

September

Oktober

November

Desember

KST

29.08

 

26.09

 

24.10

 

05.11 Ekstraordinært

19.11 og 20.11 Folkevalgtopplæring

 

28.11

12.12

 

FSK

 19.08

 

03.09

17.09

 

08.10

22.10

 

05.11 Ekstraordinært

12.11

13.11

19.11 og 20.11
Folkevalgtopplæring

 

 

 

03.12

 

 

HFF/

HOTA

15.08

29.08

12.09

17.10

14.11

05.12

HFD/

HOOK

13.08

10.09

15.10

21.11

10.12

ER

21.08

16.09

16.10

18.11

 

KBR

 

 

 

 

 

KU

 

 

 

 

 

FUR

 

 

 

 


 

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift (HFD)/ for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur (HOOK Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning (HFF) for tekniske og allmenne tjenester (HOTA) Torsdager kl. 09.00
Eldreråd                                    (ER) Mandager kl. 10.00
Kommunalt brukerråd              (KBR) Mandager kl. 09.00
Frøya ungdomsråd                  (FUR) Mandager/Onsdager kl. 16.30

 

  • Konstituerende kommunestyremøte torsdag 24. oktober
  • Budsjettmøte formannskapet tirsdag 12. og onsdag 13 november
  • Folkevalgt opplæring tirsdag 19. og onsdag 20. november
  • Budsjettmøte kommunestyret torsdag 12. desember.

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.