Møteplan

Møteplan 2. halvår 2019

Utvalg

August

September

Oktober

November

Desember

KST

29.08

 

26.09

 

24.10

 

28.11

 

12.12

 

FSK

 19.08

 

03.09

17.09

 

08.10

22.10

 

05.11 Ekstraordinært

12.11

13.11

19.11

20.11

 

05.11 Ekstraordinært

03.12

 

 

HFF

15.08

29.08

12.09

17.10

14.11

05.12

HFD

13.08

10.09

15.10

12.11

10.12

ER

21.08

16.09

16.10

18.11

02.12

KBR

 

 

 

 

 

KU

 

 

 

 

 

FUR

 

 

 

 


 

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift                (HFD) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning      (HFF) Torsdager kl. 09.00
Eldreråd                                    (ER) Mandager kl. 10.00
Kommunalt brukerråd              (KBR) Mandager kl. 09.00
Frøya ungdomsråd                  (FUR) Mandager/Onsdager kl. 16.30

 

  • Konstituerende kommunestyremøte torsdag 24. oktober
  • Budsjettmøte formannskapet mandag 11. og tirsdag 12 november
  • Folkevalgt opplæring tirsdag 19. og onsdag 20. november
  • Budsjettmøte kommunestyret torsdag 12. desember.

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.