Møteplan

møteplan
Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni
KST    01 og 27 (Tirsdag) 04 02 og 30 20
FSK 18 (Torsdag) 05 (Mandag) og 20 05 (Start kl 12.00) og 19 09 og 23 07 og 21 04
HFS/TSU 23 13 12 + TSU 16 14 11 + TSU
HFL 25 15 14 18 16 06
FEB 24 14 13 17 15 05

 

Utvalg
Utvalg
Kommunestyret                     (KST)
Formannskapet                      (FSK)
Hovedutvalg for levekår   (HFL)
Hovedutvalg for samfunn (HFS)
Frøya eldre- og brukerråd     (FEB)
Frøya ungdomsråd                (FUR)

 

Avvik fra faste møtedatoer og tidspunkter står merket bak hvert møte i kalenderen

Merknader til møteplanen:

· Møter kan bli utsatt eller avlyst dersom lite saker, dette avgjøres av ordfører

· Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.

 

Møtedager og tidspunkt:

· Kommunestyret (KST), torsdager med møtestart kl. 10.00

· Formannskapet (FSK), tirsdager med møtestart kl. 09.00

· Hovedutvalg for Levekår (HFL), torsdager med møtestart kl. 09.00

· Hovedutvalg for Samfunn (HFS), tirsdager med møtestart kl. 09.00.

o Samfunn er også trafikksikkerhetsutvalg (TSU) disse møtene avholdes i mars og juni

· Frøya eldre- og brukerråd (FEB), onsdager med møtestart kl. 10.00

 

Egne møteplaner:

· Frøya ungdomsråd, mandager med møtestart kl. 15.30

· Kontrollutvalget, onsdager med møtestart kl. 10.00