Møteplan

Møteplan 1. halvår 2022

Utvalg

Januar

Februar

Mars    

April   

Mai       Juni   

KST

 

27.01

 

17 .02

24.03

28.04 

19.05

16.06

FSK

NB!
Møtet flyttes
fra 18.01 til
20.01

01.02

15.02

 

01.03

15.03

05.04

19.04

 

03.05

24.05

 

09.06

HOAT

11.01

08.02

08.03

TSU**

26.04

10.05

14.06

TSU**

HOOK

13.01

10.02

10.03

07.04

12.05

10.06

FEB

12.01

09.02

09.03

06.04

11.05

08.06

KU

 

 

 

 

 

 

FUR

 

 

 


 

 

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                                      (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                                      (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur                                    (HOOK) Torsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning for tekniske og allmenne tjenester                                (HOAT) Tirsdager kl. 09.00
Frøya eldre- og brukerråd                      (FEB) Onsdager kl. 10.00
Frøya ungdomsråd                                (FUR) Torsdager kl. 15.00

 

Merknader til møteplanen:

*      Møter kan bli avlyst dersom lite saker, dette avgjøres av ordfører

* *   Trafikksikkerhetsutvalget har møte i mars og juni

  • Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 11-12.05 (I Trondheim)
  • Felles formannskapsmøte i region sørvest/lakseregionen 04 mars (sted ikke bestemt)
  • Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
  • Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.