Møteplan

Møteplan 1. halvår 2023

Utvalg

Januar

Februar

Mars  

April

Mai     Juni 

KST

 

24.01

Nb! Tirsdag

 

02.03

30.03

27.04

25.05

22.06

FSK

17.01

31.01

 

14.02

 

 

06.03

21.03

 

18.04

 

02.05

16.05

 

06.06

HOAT

10.01

07.02

 

14.03

TSU**

11.04 

 

09.05

 

13.06

TSU**

HOOK

12.01

09.02

16.03

13.04 

12.05

Nb! Fredag

15.06

FEB

11.01

08.02

15.03

12.04 

10.05

14.06

KU

 

15.02

29.03

 

03.05

 

FUR

 

 

 


 

 

 

Utvalg
Kommunestyret                     (KST)
Formannskapet                      (FSK)
Hovedutvalg for drift for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur        (HOOK)
Hovedutvalg for forvaltning for tekniske og allmenne tjenester            (HOAT)
Frøya eldre- og brukerråd     (FEB)
Frøya ungdomsråd                (FUR)

 

Møtedager og tidspunkt:

 • Kommunestyret, torsdager med møtestart kl. 10.00. Unntak 25.10 som er tirsdag
 • Formannskapet, tirsdager med møtestart kl. 10.00. Unntak 06.03 som er mandag.
 • Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur, torsdager med møtestart kl. 09.00. Unntak 07.12 som er onsdag
 • Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester, tirsdager med møtestart kl. 09.00
 • Frøya eldre- og brukerråd, onsdager med møtestart kl. 10.00
 • Frøya ungdomsråd mandager med møtestart kl. 15.30
 • Kontrollutvalget onsdager med møtestart kl. 10.00

Merknader til møteplanen:

* *        Trafikksikkerhetsutvalget (TSU)

B         Budsjettmøter

 • Budsjettmøte formannskapet tirsdag 08. og onsdag 09. november
 • Budsjettmøte HOOK og HOAT, FEB 03.11.22 (FUR inviteres også)
 • Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember
 • Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
 • Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.