Møteplan

Møteplan 1. halvår 2021

Utvalg

Januar

Februar

Mars     

April    

Mai        Juni      

KST

 

28.01

 

25 .02

25.03

15.04 Ekstraordinært

29.04

27.05

24.06

FSK

 19.01

02.02

16.02

02.03

16.03

13.04

20.04

04.05

18.05

01.06

15.06

HOAT

14.01

11.02

11.03**

TSU

14.04

20.05

10.06**

TSU

HOOK

12.01

09.02

09.03

12.04

11.05

08.06

FEB

13.01

17.02

17.03

21.04

12.05

16.06

KU

 

10.02

10.03

28.04

 

 

FUR

07.01

04.02

04.03

08.04

06.05

03.06

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur                                    (HOOK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning for tekniske og allmenne tjenester                                (HOAT) Torsdager kl. 09.00
Frøya eldre- og brukerråd                                  (FEB) Onsdager kl. 10.00
Frøya ungdomsråd                  (FUR) Torsdager kl. 15.00

 

       * Folkevalgtopplæring dag 3.

     ** TSU - Trafikksikkerhetsutvalget

¤ Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

¤ Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.

¤ Avvik fra møteplan avgjøres av det respektive fora. Dette kunngjøres da særskilt på hjemmesiden       til kommunen.