Møteplan

Møteplan 2. halvår 2023

Utvalg

August

September

Oktober 

November

Desember  

 Januar 

KST

 

 

 

01.09*

28.09

12.10*

07.11*

08.11*

30.11

14.12

25.01

FSK

21.08*

 

11.09*

12.09

26.09

17.10

31.10

14.11*

15.11*

05.12

17.01

 

HOAT/

TSU

22.08

 

 

19.09

19.09

 

24.10

 

 

09.11

21.11

 

 

12.12

12.12

 

23.01

 

HOOK

24.08

21.09

26.10

09.11

23.11 

15.12*

18.01

FEB

23.08

20.09

25.10

09.11

22.11 

13.12

24.01

KU

 

06.09

 

08.11

06.12

 

FUR

 

 

 


 

 

 

Utvalg
Kommunestyret                     (KST)
Formannskapet                      (FSK)
Hovedutvalg for drift for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur        (HOOK)
Hovedutvalg for forvaltning for tekniske og allmenne tjenester            (HOAT)
Frøya eldre- og brukerråd     (FEB)
Frøya ungdomsråd                (FUR)

 

 

Merknader til møteplanen:

 • Møter kan bli avlyst dersom lite saker, dette avgjøres av Ordfører.
 • Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.
 • Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.

   

Møtedager og tidspunkt:

 • Kommunestyret, torsdager med møtestart kl. 10.00.

* Unntak 01.09 som er fredag

* 10.10 Konstituerende møte, avgående og påtroppende kommunestyre møter

* 07.11 Folkevalgtopplæring

* 08.11 Folkevalgtopplæring og kommunestyremøte (halv dag)

 

 • Formannskapet, tirsdager med møtestart kl. 10.00

* Unntak 21.08 som er mandag

* 11.09 møte for valgstyret. Tidspunkt fastsettes nærmere

* 14.11 og 15.11 budsjettseminar

 

 • Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur, torsdager med møtestart kl. 09.00.
  *Unntak 15.12 som er fredag
 • Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester, tirsdager med møtestart kl. 09.00
  * HOAT som trafikksikkerhetsutvalg (TSU) september og desember

 

 • Frøya eldre- og brukerråd, onsdager med møtestart kl. 10.00