Møteplan

Møteplan
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun
KST 26.01

 

02.03

29.03

27.04

 

01.06

22.06

FSK

10.01

24.01

17.02

28.02

22.03

18.04

26.04

12.05

16.05

30.05

13.06

HFF 12.01 09.02 16.03 20.04 11.05 15.06
HFD 20.01 22.02 21.03 25.04 23.05 06.06
ER 16.01   13.03   29.05  
KBR   27.02   24.04   19.06
KU 19.01       10.05 28.06
FUR   13.02 13.03 03.04 15.05 12.06

 

Utvalg Ukedag Møtestart
Kommunestyret                        (KST) Torsdager kl. 10.00
Formannskapet                        (FSK) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for drift                 (HFD) Tirsdager kl. 09.00
Hovedutvalg for forvaltning       (HFF) Torsdager kl. 09.00
Eldreråd                                    (ER) Mandager kl. 10.00
Kommunalt brukerråd               (KBR) Mandager kl. 09.00
Frøya ungdomsråd                   (FUR) Mandager kl. 15.30

 

  • Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner  avholdes 03. og 04. mai 2017.

     Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.