Eldrerådet

Medlemmer i Eldreråd
Medlemmer E-post
Marit Pettersen
Albert Stålskjær
Hans Ulrik Hammer hamhan@online.no
Nancy Sørensen
Laila Wedø h-wedo@online.no

 

Vararepresentanter i rekkefølge
Varamedlem E-post Politisk valgt/Pensjonistforeningen
Torbjørn Taraldsen Politisk
Guttorm Reppe Politisk
Charlotte Aursøy chaaur@online.no Pensjonistforeningen
Anne Grønvik Schupbach a-groe@online.no Pensjonistforeningen
Helge Borgen Helge.Borgen@froya.kommune.no Pensjonistforeningen

 

Eldrerådet har som oppgave å gi uttalelser til saker som gjelder levevilkår for eldre.

Dette gjør eldrerådet til et viktig organ som kan være med å sikre eldres innflytelse i lokalsamfunnet.

Eldrerådet kan og bør:

  • Ta opp saker på egen hånd, ved å anmode kommunestyret om å sette aktuelle saker på dagsorden som angår eldres levevilkår.
  • Foranledningen til dette kan for eksempel være: En henvendelse fra en av de eldre i kommunen eller fra Pensjonistforeningen.

Har  du spørsmål om saker som angår de eldre i kommunen, så ta kontakt med en av oss, eller Offentlig Servicekontor i Frøya kommune på tlf: 72 46 32 00