Hovedutvalg for drift

Oversikt medlemmer hovedutvalg for drift Oversikt medlemmer hovedutvalg for drift
Medlemmer E-post Parti
Kristin Reppe Storø, leder kristinreppe.storo@froya.kommune.no Ap
Torbjørn Måsøval, nestleder torbjorn.masoval@froya.kommune.no Ap
Heidi Taraldsen heidi.taraldsen@froya.kommune.no Ap
Arne Ervik arne.ervik@froya.kommune.no Ap
Halgeir Arild Hammer halgeir.arild.hammer@froya.kommune.no V
Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg mona.skarsvag@froya.kommune.no Frp
Kristin Furunes Strømskag kristin.stromskag@froya.kommune.no​ H

 

Varamedlem E-post Parti
Vida Zubaite Bekken vida.bekken@froya.kommune.no Ap
Roar Hammernes roaham@online.no Ap
Eskil Sandvik eskil.sandvik@froya.kommune.no Sv
​Harald Lassen harald.lassen@gmail.com Ap
Ann Kristin Kristoffersen ann.kristin.kristoffersen@froya.kommune.no Ap
Anne Katrine Finne annekat2@online.no Ap
Edvin Paulsen​ edvin.paulsen@gmail.com V
Robert Kløven V
Johan G. Foss j-g-foss@online.no V
Bjørnar Grytvik bjornargisle.grytvik@froya.kommune.no Frp
Hans Kristian Werkland hanskristian.werkland@froya.kommune.no Frp
Lisa O. F. Grytvik lisa.grytvik@froya.kommune.no Frp
Eskil Bekken Eskil.bekken@salmar.no H
​Knut Arne Strømøy knutarne.stromoy@froya.kommune.no Sp
​Anders Gåsø anders.gaso@smn.no H

 

Hovedutvalg for drift

 

Hovedutvalg for drift skal ha hovedansvar for alle driftsoppgaver i Frøya kommune. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men hovedutvalget skal likevel ha ansvar for forvaltningsoppgavene som er tilknyttet den kommunale driften. Dette vil gjelde driftspørsmål innen:

 

  • Skole, barnehage, alle institusjoner, hjemmehjelp, sosialkontor støttetiltak
  • Alle kommunale bygg, veger, vann, avløp, renovasjon, feiiing og brannberedskap
  • Trafikksikkerhet

Hoveutvalget for drift skal fungere som trafikksikkerhetsutvalg. I slike saker skal utvalget suppleres med representanter fra lensmann, lokal transportør, barnas representant i plansaker og en representant fra brukerråd.

Hovedutvalg for drift skal fungere som trafikkråd. I slike saker suppleres utvalget med 1 representant fra "Nordværa", 2 representanter fra "Sørværa" og 1 representat fra "Fast-Frøya".

Annen delegering

Myndighet til å anta anbud og å inngå kontrakter for arbeid og leveranser innen hovedutvalgets ansvarsområde, når dette er innenfor vedtatt årsbudsjett og godkjent finansieringsplan.