Oversikt medlemmer hovedutvalg for forvaltning

Oversikt medlemmer hovedutvalg for forvaltning Oversikt medlemmer hovedutvalg for forvaltning
Oversikt medlemmer hovedutvalg for forvaltning
Medlemmer E-post Parti
Gunn Heidi Hallaren, leder gunn.heidi.hallaren@froya.kommune.no Ap
Geir Egil Meland, nestleder geir.meland@froya.kommune.no​ Ap
Ann Kristin Kristoffersen ann.kristin.kristoffersen@froya.kommune.no Ap
Ola Vie ola.vie@froya.kommune.no Sv
Halgeir Arild Hammer Halgeir.Arild.Hammer@froya.kommune.no V
Terje Grytvik terje.grytvik@froya.kommune.no Frp
​Remy Strømskag remy.andre.stromskag@froya.kommune.no H

 

Oversikt varamedlemmer hovedutvalg for forvaltning Oversikt varamedlemmer hovedutvalg for forvaltning
Oversikt varamedlemmer hovedutvalg for forvaltning
Varamedlemmer E-post Parti
Pål Terje Bekken pal.terje.bekken@froya.kommune.no Ap
Randi Rabben randi.rabben@froya.kommune.no Ap
Sveinung Gundersen sveinung.gundersen@stfk.no Ap
Eli Ann Karlsen eli.ann.karlsen@froya.kommune.no​ Ap
Oddvar Espnes oddvar.espnes@froya.kommune.no Ap
Anne Katrine Finne annekat2@online.no Ap
Robert Kløven r-klo@online.no V
Harald Ole Aursøy Harald.aursoy@froya.kommune.no V
Susan Sæther su-san@hotmail.no V
Lene Dahlø Skarsvåg lene.dahlo.skarsvag@froya.kommune.no Sp
Aleksander Søreng aleksander.soreng@froya.kommune.no Frp
​Jorun Skarsvåg Sp
Kjartan Ervik kjarter@online.no H
Martin Nilsen martin.nilsen@froya.kommune.no H
Janne Synnøve Espnes Sp

 

Hovedutvalg for forvaltning.

Hovedutvalget skal ha hovedansvar for kommunens lovforvaltning. Lovforvaltning som er knyttet til kommunal drift skal likevel ikke omfattes av hovedutvalgets ansvarsområde. Utvalget skal ha myndighet i alle saker der kommunen gir tillatelser/avslag eller gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Følgende områder vil være sentrale ansvarsområdet:

 

  • Plan- og bygningslov
  • Miljø/forurensing
  • Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov
  • Alkohollovgivning
  • Brannlovgivning (forebyggende arbeid etc)
  • Naturlovgivning

Hovedutvalget skal være det faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven.

I medhold av kommunelovens §10, delegerer kommunestyret til hovedutvalget myndighet til å treffe avgjørelse innenfor hovedutvalgets arbeids- og ansvarsområder i alle saker som det er adgang til å delegere i henhold til kommunelov og særlov.

Hovedutvalget skal være det faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven.