Oversikt medlemmer hovedutvalg for forvaltning

Oversikt medlemmer hovedutvalg for forvaltning
Medlemmer E-post Parti
Gunn Heidi Hallaren, leder gunn.heidi.hallaren@froya.kommune.no Ap
Ola Vie, nestleder ola.vie@froya.kommune.no Sv
Ann Kristin Kristoffersen ann.kristin.kristoffersen@froya.kommune.no Ap
Pål Terje Bekken pål.terje.bekken@froya.kommune.no Ap
Halgeir Arild Hammer Halgeir.Arild.Hammer@froya.kommune.no V
Terje Grytvik terje.grytvik@froya.kommune.no Frp
​Remy Strømskag remy.andre.stromskag@froya.kommune.no H

 

Oversikt varamedlemmer hovedutvalg for forvaltning
Varamedlemmer E-post Parti
Randi Rabben randi.rabben@froya.kommune.no Ap
Sveinung Gundersen sveinung.gundersen@stfk.no Ap
Eskil Sandvik eskil.sandvik@froya.kommune.no​ Sv
Oddvar Espnes oddvar.espnes@froya.kommune.no Ap
Robert Kløven r-klo@online.no V
Harald Ole Aursøy Harald.aursoy@froya.kommune.no V
Susan Sæther su-san@hotmail.no V
Lene Dahlø Skarsvåg lene.dahlo.skarsvag@froya.kommune.no Sp
Aleksander Søreng aleksander.soreng@froya.kommune.no Frp
​Jorun Skarsvåg Sp
Kjartan Ervik kjarter@online.no H
Martin Nilsen martin.nilsen@froya.kommune.no H
Janne Synnøve Espnes Sp

 

Hovedutvalg for forvaltning.

Hovedutvalget skal ha hovedansvar for kommunens lovforvaltning. Lovforvaltning som er knyttet til kommunal drift skal likevel ikke omfattes av hovedutvalgets ansvarsområde. Utvalget skal ha myndighet i alle saker der kommunen gir tillatelser/avslag eller gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Følgende områder vil være sentrale ansvarsområdet:

 

  • Plan- og bygningslov
  • Miljø/forurensing
  • Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov
  • Alkohollovgivning
  • Brannlovgivning (forebyggende arbeid etc)
  • Naturlovgivning

Hovedutvalget skal være det faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven.

I medhold av kommunelovens §10, delegerer kommunestyret til hovedutvalget myndighet til å treffe avgjørelse innenfor hovedutvalgets arbeids- og ansvarsområder i alle saker som det er adgang til å delegere i henhold til kommunelov og særlov.

Hovedutvalget skal være det faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven.