Kommunalt brukerråd

Medlemmer i Kommunalt brukerråd
Medlemmer E-post Politisk valgt/Lag og organisasjonsrepr.
Heidi Taraldsen, leder heidi.taraldsen@froya.kommune.no Politisk valgt
Hallgeir Sandvik Hallgeir.sandvik@gmail.com Lag og organsisjon
Ivar Martin Johansen, nestleder imarjoh@online.no Lag og organsisjon
Marry Greiff Lag og organsisjon
Ole Håkon Karlsen Lag og organisasjon

 

Varamedlemmer i Kommunalt brukerråd
Varamedlem E-post Politisk valgt/lag og organisasjonsrepr.
Rigmor Mathisen Lag og organisasjonsrepr.
Edmund Holm Lag og organisasjonsrepr.
Kirsten R. Antonsen Lag og organisasjonsrepr.
Politisk valgt
Cathrine Garder-Overn Lag og organisasjonsrepr.

 

Kommunalt brukerråd

Frøya kommune har et brukerråd som har fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Brukerrådet består av 4 medlemmer med varamedlemmer som er foreslått av interesseorganisasjoner i Frøya kommune.