2018

Tilleggssak med vedlegg Kommunestyret 131218 Saksnr 179/18 (PDF, 2 MB)
Innkalling med vedlegg Kommunestyret 131218 saksnr 164/18 - 178/18 (PDF, 176 MB)
Innkalling med vedlegg Kommunestyret 291118 Saksnr 147/18 - 163/18 (PDF, 127 MB)
Innkalling uten vedlegg Kommunestyret 291118 saksnr 147/18 - 163/18
Tilleggssak kommunestyret 251018 Saksnr 145/18 (PDF, 4 MB)
Innkalling med vedlegg kommunestyret 251018 Saksnr 134/18 - 144/18 (PDF, 24 MB)
Innkalling med vedlegg kommunestyret 270918 Saksnr 110/18 - 133/18 (PDF, 155 MB)
Innkalling uten vedlegg kommunestyret 270918 Saksnr 110/18 - 133/18 (PDF, 9 MB)
Innkalling med vedlegg og med formannskapets innstilling til kommunestyret 300818 Sak 97/18 - 109/18 (PDF, 49 MB)
Innkalling med vedlegg kommunestyret 300818 Saksnr 97/18 - 108/18 (PDF, 49 MB)
Innkalling med vedlegg Kommunestyret 210618 Saksnr 73/18 - 96/18  (PDF, 89 MB)
Sakspapirer uten vedlegg Kommunestyret 210618 Saksnr 73/18 - 96/18  (PDF, 13 MB)
Tilleggssak kommunestyret 310518 Saksnr 72/18  (PDF, 6 MB)
Innkalling med vedlegg kommunestyret 310518 m/vedlegg Saksnr 57/18 - 71/8  (PDF, 187 MB)
Innkalling kommunestyret 310518 Saksnr 57/18 - 71/18  (PDF, 2 MB)

(Sakspapirer u/vedlegg)

Innkalling med vedlegg kommunestyret 030518 Saksnr 40/18 - 56/18  (PDF, 129 MB)
Sakspapirer uten vedlegg Kommunestyret 030518 Saksnr 40/18 - 56/18  (PDF, 8 MB)
Tilleggssak kommunestyret 220318 Saksnr 39/18  (PDF, 10 MB)
Innkalling med vedlegg kommunestyret 220318 Saksnr 31/18 - 38/18  (PDF, 37 MB)
Sakspapirer uten vedlegg Kommunestyret 220318 saksnr 31/18 - 38/18  (PDF, 5 MB)
 
Innkalling med vedlegg Kommunestyret 010318 1 1Saksnr 4/18 - 30/18  (PDF, 75 MB)
 
 
Sakspapirer uten vedlegg Kommunestyret 010318 Saksnr 14/18 - 30/18   (PDF, 9 MB)
 
 
 
Innkalling med vedlegg Kommunestyret 250118 1/18 - 13/18  (PDF, 59 MB)
 
Sakspapirer uten vedlegg Kommunestyret 250118 Saksnr 1/18 - 13/18  (PDF, 4 MB)