Valg 2023

Mandag 11. september 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Frøya kommune

Les Frøya kommunes valgavis her

Tidligstemming

Er du bortreist på valgdagen eller i perioden før, kan du fra 3. juli til 9. august benytte tilbudet om tidligstemming ved herredshuset.
 
Åpningstid 08.15 – 15.00 alle hverdager.


 
Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september.
 
Frøya herredshus            10. august - 1. september           kl. 08.15 – 15.00
Stjernesenteret               4. september – 8. september    kl. 10.00 – 17.00
Supen Pøbb                       28. august                                          kl. 12.30 – 14.00
Coop Sørburøy                 29. august                                          kl. 13.00 - 14.30
Coop Sula                           30. august                                          kl. 11.00 - 14.15


 Ambulerende stemmegivning

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi stemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg.
Dette må du søke om. Det er ingen formelle krav til søknaden og den må ikke være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke i stand til å forhåndsstemme noe annet sted. Hjemmeboende i trygdeboliger kan stemme ved ambulerende stemmegiving. Beboere må da søke om dette innen angitt frist.
 
Frist for å søke om ambulerende stemmegiving er 6. september kl. 12.00.
 
Søknad sendes via e-post: postmottak@froya.kommune eller ringe sentralbordet på 72463200.


 
Institusjonsvalg

Det avholdes forhåndsstemmemottak på Frøya Helsetun 31. august.
Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme både beboere, personale og andre velgere.


 
Valgdagen

Her kan du stemme:
 
NORDSKAG STEMMEKRETS
Stemmested: Nordskag oppvekstsenter                Mandag: Kl. 10.00 – 20.00
 
NABEITA STEMMEKRETS
Stemmested: Nabeita oppvekstsenter                  Mandag: Kl. 10.00 – 20.00
 
SISTRANDA STEMMEKRETS
Stemmested: Kommunestyresalen,                        Søndag: Kl. 15.00 – 18.00
Frøya herredshus                                                           Mandag: Kl. 10.00 – 20.00
 
NESSET STEMMEKRETS
Stemmested: Nesset grendehus                              Mandag: Kl. 10.00 – 20.00
 
DYRØY STEMMEKRETS
Stemmested: Dyrøy oppvekstsenter                      Mandag: Kl. 10.00 – 20.00
 
KLUBBEN STEMMEKRETS
Stemmested: Klubben grendehus                           Mandag: Kl. 10.00 – 20.00
 
ØYREKKA STEMMEKRETS                                            Søndag: Kl. 15.00 – 18.00
Stemmested: Mausund oppvekstsenter                Mandag: Kl. 10.00 – 18.00


 
Velgere som er bosatt i utlandet

Velgere som er bosatt i utlandet kan også forhåndsstemme i Norge eller stemme på valgdagen 11. september dersom de ønsker det. Velgere som forhåndsstemmer i utlandet, kan gjøre det fra 01. juli og til og med nest siste fredagen før valget. Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen tirsdag 12. september kl. 17.00 med normal postgang. Alle velgere må huske å ta med seg legitimasjon når de skal stemme i utlandet.

Les mer her