Digitale valgkort

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet når velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige. Digitale valgkort kommer også frem til grupper som ikke befinner seg på sin oppgitte adresse, noe som gjelder mange studenter. Det kommer også til å føre til en betydelig reduksjon av valgkort i retur.

Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Dette vet vi om valgkortet

  • Digitale og fysiske valgkort kommer til å følge de gjeldende forskriftene i valgloven
  • Alle med unntak av disse får valgkortet tilsendt i sin digitale postkasse, eller gjennom Altinn
    • De som står oppført som reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon
    • De som ikke har oppdatert opplysningene i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller bekreftet at opplysningene er korrekte, de siste 18 månedene.
  • Et estimat tilsvarer at et sted mellom 200 000 og 250 000 fortsatt kommer til å få tilsendt et fysisk valgkort
  • Valgkortet kommer til å inneholde den samme informasjonen som de fysiske valgkortene fra tidligere valg
  • Digitale og fysiske valgkort kommer fremdeles til å ha en strekkode for avkrysning i manntallet ved hjelp av skanner