Forhåndsstemming 10.august - 10.september

Fra og med 10.august og frem til 10.september er det forhåndsstemmeperiode i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2021.

Tid og sted for forhåndsstemmeperioden:
Når:

Forhåndsstemmegivingen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen innenriks, herunder Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag utenriks. For å sikre at forhåndsstemmegivingene kommer fram i tide, kan Sysselmannen fastsette at forhåndsstemmegivingen på Svalbard skal avsluttes på et tidligere tidspunkt.

Forhåndsstemmemottak med åpningstider:

Frøya Herredshus v/hovedinngangen:
10.august - 10.september. Mandag - fredag kl.08.15 - 15.00

Bogøy - Supen pøbb:
23.august kl.12.15 - 14.15

Sørburøy - Coop Sørburøy
25.august kl.09.30 - 14.30

Sula - Sula kulturhus:
27.august kl.11.15 - 14.15

Institusjonsvalg:
Frøya Sykehjem tirsdag 07.september kl.10.00 - 12.00.
Trygdeboligene v/sykehjemmet  tirsdag 07.september ca. kl.12.00 - 13.00.
Beinskardet omsorgsboliger tirsdag 07.september ca. kl.13.00 - 14.00

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme både beboere, personale og andre velgere.
NB! Alle tider ved institusjonsvalget er cirkatider.


Ambulerende stemmegiving (hjemmestemming):
NB! Gjelder også de i karantene eller isolasjon grunnet Covid-19

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi stemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg. Dette må du søke om.

Loven inneholder ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er for eksempel ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke i stand til å forhåndsstemme noe annet sted.

Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være innkommet til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda, på e-post til postmottak@froya.kommune.no eller på telefon: 72 46 32 00 innen fredag 10.september kl.10.00. Det er ønskelig at hvis man vil stemme hjemme, at man søker om dette så tidlig som mulig.

Ambulerende stemmegiving er satt til fredag 10.september. Det vil bli avtalt tidspunkt når stemmemottak vil skje. Ved stor pågang kan ambulerende stemmegiving også bli gjennomført i løpet av lørdag 11.september og søndag 12.september.

 

Stemme i utlandet:
Velgere som er bosatt i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan stemme fra 1.juli. Velgere som er bosatt i utlandet kan også forhåndsstemme i Norge eller stemme på valgdagen 13.september dersom de ønsker det. 
Velgeren er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer fram til riktig kommune innen tirsdag 14.september kl.17.00 med normal postgang.
Alle velgere må huske å ta med seg legitimasjon når de skal stemme i utlandet.