Smittevern ved valggjennomføringen

Valgstyret i Frøya kommune har planlagt for gjennomføring av valg i pandemi. Dette har betydning for den praktiske gjennomføringen av storingsvalget og sametingsvalget 2021:

 • Velgere som er i isolasjon grunnet Covid-19, skal stemme hjemmefra. Perioden for ambulerende stemming utvides slik at velge i isolasjon som stemmer i egen kommune, kan søke om dette frem til kl.10.00 på valgdagen. Ta kontakt med kommunen på telefon 72 46 32 00, mandag - fredag 08.15 - 15.00.
   
 • Velgere som er i karantene grunnet Covid-19, skal ikke stemme i ordinære valglokaler. Disse kan også søke om ambulerende stemming frem til kl.10.00 på valgdagen. Ta kontakt med kommunen på telefon 72 46 32 00, mandag - fredag 08.15 - 15.00.
   
 • Hovedregelen er at hvis du kan vente med å stemme til du er ute av karantene/isolasjon, så bør du vente.
   
 • Er du frisk så oppfordres velgerne til ikke å vente med å stemme hvis man har mulighet før selve valgdagen.
   
 • Det skal aldri være mer enn én velger inne i forhåndsstemmelokalet. Dette betyr at all kø for å avgi stemme må stå utendørs. Valgmedarbeidere vil håndtere køen og slippe velgere inn fortløpende. 
   
 • Ingen velgere skal være inne i i valglokalene i mer enn 15 min og skal til enhver tid holde minst 1 meters avstand til stemmemottakerne.
   
 • Det vil også bli gjort andre tiltak inne i selve valglokalene for å hindre spredning av smitte i forbindelse valggjennomføringen. Dette er bl.a. håndsprit ved inn-/utgang ved valglokalene, plexiglass mellom stemmegivere og stemmemottakere osv.
   
 • Selve stemmesedlene er ikke regnet som smittekilde og bruk av penner vil være forsvarlig ved at det håndsprit ved inn-/utgang.