Tidligstemming 01.juli - 09.august

Fra og med 1.juli og frem til 09.august er det tidligstemmeperiode i forbindelse med stortingsvalget og sametingsvalget 2021.

Tid og sted for tidligstemmeperioden:
Når:

01.juli - 09.august. 
Sted:
Herredshuset ved Servicekontoret
Åpningstid:
Mandag - fredag kl.08.15 - 15.00

Annen informasjon:
I tidligstemmeperioden vil man ikke ha tilgang til å gi personstemmer. Dette grunnet at man ikke har tilgang på de godkjente listene til partiene før forhåndsstemmeperioden starter 10.august.
I tidligstemmeperioden har man kun mulighet til å stemme på parti.

Grunnet at man nå gjennomfører et valg under en pandemi, er det ikke anledning til å være mer enn én velger i valglokalet i gangen. 
Det er heller ikke anledning til å vente innendørs da all kø må etter smittevernreglene være utendørs.
Ingen velgere skal da ikke ha ikke vært mer enn 15 minutter innendørs i forbindelse med stemmegivningen.

Husk legitimasjon med bilde.