Valgting

Det avholdes valgting på valgdagen. 
Valgdagen er satt til 13.september 2021.
I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers-valg i Frøya kommune. 
Dette betyr at det også avholdes valgting søndag 12.september i valglokalet på Mausund og Sistranda.

På valgdagen(e) kan du bare avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i pr 30.06.21.

Tid og sted valgting:

Nordskag stemmekrets:
Stemmested: Nordskag oppvekstsenter
Tidspunkt: 13.september kl.10.00 - 20.00

Nabeita stemmekrets:
Stemmested: Nabeita oppvekstsenter
Tidspunkt: 13.september kl.10.00 - 20.00

Sistranda stemmekrets:
Stemmested: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus
Tidspunkt: 12.september kl.15.00 - 18.00
                  13. september kl.10.00 - 20.00

Nesset stemmekrets:
Stemmested: Nesset grendehus
Tidspunkt: 13.september kl.10.00 - 20.00

Dyrøy stemmekrets:
Stemmested: Dyrøy oppvekstsenter
Tidspunkt: 13.september kl.10.00 - 20.00

Øyrekka stemmekrets:
Stemmested: Mausund oppvekstsenter
Tidspunkt: 12.september kl.15.00 - 18.00
                 13.september kl.10.00 - 18.00

Hva om man er i karantene eller isolasjon grunnet Covid-19 på valgdagen?

Hvis du er satt i isolasjon på valgdagen, kan du søke om ambulerende stemmegiving. Dette betyr i praksis at det kommer stemmemottakere hjem til deg og du får avgitt din stemme hjemme.

Søknad om å få avgi slik stemme må være innkommet til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda , på e-post til postmottak@froya.kommune.no eller på telefon: 72 46 32 00 innen mandag 13.september kl.10.00.

Hvis du er i karantene på valgdagen grunnet Covid-19 skal du ikke stemme ved de ordinære valglokalene. Ta kontakt med kommunen på telefon 72 46 32 00 for å avtale tidspunkt for stemming. For de som er i karantene vil stemmingen foregå fra bilen/utendørs ved kommunehuset på Sistranda.