3D-kartløsning for strandsonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har valgt ut Frøya som en av ti kommuner i landet til å teste ut en 3D-løsning med bygninger og flere temalag for strandsonen. Denne tjenesten er under uttesting. Den skal brukes til kommunal saksbehandling, og være tilgjengelig for innbyggerne.

Frøya kommune har fått inntil 50.000 kroner i støtte fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til å utvikle en 3D-visualisering av strandsonen.

3D-visualisering gir et helt annet inntrykk og det er lettere å forstå romlige data, når de er presentert på en måte som ligger nærmere virkeligheten.

Vi skal teste ut dette verktøyet i planlegging og saksbehandling, og som en publikumstjeneste.

Bruken skal evalueres, for å se om det har en nytteverdi.

Har du tilbakemelding om løsningen?