3D-kart for Frøya

Se Frøya i 3D.

Kartløsningen har 3D-funksjon med høydemodell, der alle bygninger er lagt inn. Dette er en tilleggsfunksjon, og er nokså primitiv. Den blir snart erstattet av en bedre 3D-løsning med flere temalag.