3D-kart for Frøya

Se Frøya i 3D, der bygninger og høydemodeller er lagt inn.

Kartløsningen har 3D-funksjon der alle bygninger er lagt inn, og høydemodeller. Du kan også se plansituasjonen, og eiendomsgrenser.