Planprogram, vedtatt 14.12.17

Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommuneplanens arealdel i møte den 14.12.2017, sak 144/17.

Første steg i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er utarbeiding av planprogram. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Programmet lå ute på høring i perioden fra og med 01.06.2017, med frist for merknader 31.08.2017.

 

Planprogram (PDF, 2 MB), vedtatt 14.12.17

Kontakt

Servicesenteret
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00