Det har i den senere tid vært flere medieoppslag med utkjøp av vindmølleprosjektet på Frøya som tema.

Utstillingen i kommandobygget er åpen:

 

Bobiltømmingen er plassert på Hammarvika hos Frøya Transportsenter. 

Fra 01.01.2019 er det mulig med månedlig faktura av kommunale avgifter til Frøya kommune.

Frøya kommune har gjort følgende vedtak for å rekruttere deg til å starte sykepleierutdanningen i orkdalsregionen:

Frøya kommune selger sjønære tomter med flott utsikt på Nordskag