Næring

Frøyasamfunnet er i en rivende utvikling noe som de 10 siste årene har gitt kommunen en kraftig befolkningsvekst og et sterkt voksende næringsliv.

Med våre 5000 innbyggere er vi i en unik posisjon ved at vi har et titalls til dels store bedrifter som har sine hovedkontor, ledelse og eiere i Frøya kommune. Hver enkelt av disse bedriftene kunne ha vært hjørnesteinsbedrifter i større samfunn enn Frøya.

Næringslivet på Frøya er sentrert rundt havbruk og fiske. Dette utgjør drøye 50 % av den direkte verdiskapingen på Frøya. I tillegg er det utviklet en betydelig lokal leverandørindustri spesielt relatert til havbruk og avledet virksomhet. Vi kan også nevne at Frøya er en av de største produsentene av villsau i Norge.

I juni 2016 stod Blått kompetansesenter ferdig. Sentret har som ambisjon å bli et kraftsenter for utvikling av råstoff fra sjø og hav. Næringslivet og forskningsinstitusjoner er samlokalisert i senteret, og sammen skal de bygge opp et kompetansesenter som er forskningsrelatert. Det skal koble sammen næringsliv, videregående skole, høyere utdanning og forskningsmiljø.

Frøya har også mye å by på kulturelt og i reiselivssammenheng, og vi ser  at reiselivsnæringen på Frøya har et potensiale til å vokse og skape flere arbeidsplasser og flere tilbud til turister. Det jobbes aktivt med å kunne  skape et kultur- og opplevelsesbasert  næringsliv spesielt knyttet opp mot turistnæringen.

Kontakt

Kommunetorget
E-post
Telefon 72 46 32 00

Åpningstider

Mandag - fredag

08.15 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Rådhusgata 25, 7260 Sistranda

Postadresse
Postboks 152, 7261 Sistranda

Organisasjonsnummer
964982597

Kontonummer
4312 15 29999

Kommunenummer
5014