Ungdataundersøkelsen og Ungdataundersøkelsen junior gjennomføres i Frøya i 2018.

Deler av Frøya kommunes virksomheter har i dag 16.april problemer med telefoni.

I følge vedtatt møteplan for politiske møter 1.halvår 2018 skal det avholdes formannskapsmøte 24.04.

I dag er siste frist for å søke om midler til søppeplukking fra Sparebank1.

Frøya kommune og Frøya frivilligsentral tilbyr ungdom mellom 15 og 17 år mulighet for sommerjobb i 2018.

Du kan hente gule sekker til strandrydding i Frøya kommunes servicesenter på Herredshuset.

Frøya kommune vil sørge for dirigert parkering ved fergeleiet på Dyrøya i påsken 2018.

Frøya kommune v/kommunehuset har ordinære åpningstider kl.08.15 - 15.00 både mandag 26.03. og tirsdag 27.03.18

Frøya kommune har gjort følgende vedtak for å rekruttere deg til å starte sykepleierutdanningen i orkdalsregionen:

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.