Frøya kommune ønsker alle barnehagebarn og grunnskoleelever velkommen til nytt barnehageår og skoleår torsdag 16.august.

Frøya kommune har tidlig jaktstart på grågås fra 26. juli.

Frøya kommune har ute på høring forslag til nye forskrifter for vann og avløp.

 

Teknisk kontor på kommunehuset har endret åpningstider. 

Frøya kommune vil sørge for dirigert parkering ved fergeleiet på Dyrøya fom 27. juni tom 07.juli. Secvakt vil håndtere dette på kommunens vegne. Ta forbehold om å være i god tid før fergeavgangene for å få parkering. Alle ulovlige parkeringer vil bli borttauet på eiers regning.

Rett dem etter anvist plassering fra vekter.

penger

 

 

 

 

 

Formannskapets forslag til reviderte betalingssatser og gebyrer for 2018 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Offentlig Servicekontor, Frøya herredshus, i tiden 20.06.18– 01.08.18

 

Svømmehallen åpner til vanlige åpningstider tirsdag 07.08.18

Frøya kommune har 3 ledige båtplasser til leie i indre flytebryggeanlegg (Stålbrygger) i Sætervågen fiskerihavn på Dyrøya.