Frøya Svømmehall er stengt torsdag 21.september og fredag 22.september 2017 grunnet kurs.

Følgende endringer er gjort på enkelte skoleruter i Hitra/Frøya. De nye rutetidene vil være gjeldende fra og med 20.september 2017, på følgende ruter/avganger:

Vi inviterer til allmøte!

På møtet vil vi fortelle om prosjektet "Aktiv forvaltning av marine ressurser", hva som skal skje de neste årene og hvordan du kan delta i arbeidet.

Markering av Kulturminnedagen 2017 Fredag 15.09.2017.

Måsøval Fiskeoppdrett AS søker om biomasse- og arealutvidelse av anlegg for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på følgende lokalitet i Frøya kommune:

nr. navn: posisjon i grader og desimalminutter kartdatum

12370 Måøydraga 63˚ 40,585’ N 8˚ 45,439’ E Euref89/WGS84

Lokaliteten er fra før godkjent for en MTB på 1 560 tonn, og søkes utvidet til 2 340 tonn.

Søknaden innebærer også utvidelse av areal.

I kommuneplanens arealdel er området FFNAF-flerbruksområder i sjø.

 

Folkehelseinstituttet har laget informasjonsmateriell som man kan lese på deres hjemmesider.

Forhåndsstemmeperioden er nå avsluttet og man er nå nødt vil å avgi sin stemme i den kommunen man er manntallsført. Valgdagen er 11.september, men to kretser i Frøya kommune har også valgting søndag 10.september.

Frøya kommune ønsker velkommen til dialogmøte med byggebransjen 25.september kl.18.00 i Kommunestyresalen.  

Frøya sokn2

Informasjon om dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd.

 

Møtet tirsdag 12.09.17 utsettes til tirsdag 19.09.17 pga valget den 11.09.17   

Møtet tirsdag 10.10.17 fremskyndes til fredag 06.10.17 pga høstferie i uke 41.