Nabeita oppvekstsenter

Folkemøte den 27. februar kl. 18.00 - 20.00 på Nabeita oppvekstsenter.

etdhrf

Ønsker du å ta deltidsutdanning i sykepleie eller vernepleie? Da har Frøya kommune gode betingelser!

 

 

Frøya kommunes kulturmidler skal fordeles.

Frøya kommune er nå i gang med revidering av kommuneplanens arealdel, og ønsker i den forbindelse innspill til endrede arealformål.

barn

Avlastning til familier med barn/ ungdom med særskilt behov -  sommeren 2018

sykepleier

I et samarbeid mellom NTNU og kommunene i Orkdalsregionen opprettes  det fra høsten 2018 et desentralisert studietilbud i sykepleie i Meldal, Hemne og Hitra/Frøya.

friskliv2

Teamet på frisklivssentralen har fra januar av blitt flere.

På grunn av lite saker avlyses planlagt møte i hovedutvalg for drift 06.02.18. Neste møte blir 06.03.18.

Det ble tidligere annonsert at formannskapsmøte den 30.01.18 skulle avholdes på Oppdal.