Frøya kommune legger ut budsjett 2020 og økonomiplan med handlingsprogram 2020 - 2023 på høring.

Databanken for digitale besvarelser holdes åpen for nye innskudd til ut i neste uke. Det betyr at fristen for å besvare undersøkelsen forlenges til ut i neste uke. 

Svømmehallen kan ikke åpnes før den 1. desember 2019.

Har du enda ikke svart på HUNT-undersøkelsen? Det er ikke for sent! Frist for å svare på HUNT-undersøkelsen er 15.november 2019.

Takst kan fås i kommunens servicekontor.

Kontakt HUNT på hjelpetelefonen 412 80 018 og gi beskjed om at du ikke har mottatt sms eller spørreskjema, men ønsker å delta i undersøkelsen. 

 

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2020 fra Sametinget, gjennom ordningen - "Freda samiske bygninger i privat eie". 
 

17. oktober skal alle frøyværinger få mulighet til å svare på HUNT! Dette er et spørreskjema som ta ca. 30 minutter å besvare.