Virksomheten for Bo-, aktivitet og miljøtjeneste kan i sommeren 2019 tilby avlastning i avlastningsenheten til familier med barn/ ungdom med særskilt behov i alderen 0-18 år.

Barnehageplass barnehageåret 2019/2020 

Alle våre barnehager har/kan få ledige plasser. 
Vi gjør oppmerksom på at vi tilbyr 60, 80 eller 100 % plasser

Nå har juryen for prosjektet Frøya helse- og omsorgssenter kommet med innstilling til kommunestyret i Frøya kommune på hva de mener er det forslaget man bør gå videre med.

Bestandsplansamarbeid, en løsning for målretta forvaltning. 

 

Det er påbegynt et arbeid for å endre forskrift om minstearealet for hjort i Frøya kommune. Det er ønskelig å øke antallet fellingstillatelser for hjort.

Fra 01.01.2019 er det mulig med månedlig faktura av kommunale avgifter til Frøya kommune.

Ett kontaktpunkt for pasienten, raskere avklaring og tettere samarbeid om pasientbehandlingen. Det er blant gevinstene når St. Olavs hospital fra 1. januar 2019 overtar driften av interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp.
 

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere