Frøya kommune vil informere om at det i tidsrommet 04. juli til 31. august vil foregå inspeksjon og registrering av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse på Frøya.

Grågås

Det åpnes for tidlig jaktstart på grågås i deler av Frøya kommune, fra og med 26. juli 2017 til og med 9. august 2021.

valg

For å kunne stemme ved Stortings- og Sametingsvalget 11. september 2017 må du stå i manntallet.

Frøya kommune ønsker å informere om at reparasjon av «Gjetøy bru» skal starte tirsdag, den 01.august 2017 og skal foregå ca. 5 uker. 

Frøya kommunestyret vedtok i møte 22.06.2017 sak 89/17, å egengodkjenne reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter, med plankart datert 23.05.17 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.05.17. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12- 12.

Frøya kommunestyret vedtok i møte 22.06.2017 sak 87/17, å egengodkjenne reguleringsplan for Bremnestuva høydebasseng, med plankart datert 06.01.17 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 06.06.17. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven §§ 12- 12.

penger

Formannskapets forslag til betalingssatser og gebyrer for 2018 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Offentlig Servicekontor, Frøya herredshus, i tiden 16.06.17 – 20.08.17.

Hamos

26. juni kl. 13.00 åpner den nye gjenvinningsstasjonen på Nabeita.