Kurs i mestring av belastning

Bålforbudet innført 30.07.2019 for kommunene Frøya og Hitra oppheves med øyeblikkelig virkning.

Toppidrettsveka torsdag 22. august på Hitra gir noen løsbare utfordringer for trafikkaviklingen.

Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut idrettsstipend for ungdom til unge idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte i alderen 16 - 23 år.

Fra og med 10.august og frem til 06.september er forhåndsstemmeperiode i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Det er nå nedlagt forbud mot å gjøre opp åpen ild i skog og mark innenfor Frøya kommune.

I følge valgloven §2-6 skal valgstyret legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre.