Siste frist for gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 eller senere

Er du forberedt?
 
For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg selv i tre dager.

Miljødirektoratet ønsker gode søknader til tiltak mot marin forsøpling. Miljødirektoratet inviterer derfor til frokostseminar 11. desember 2018 for å informere om støtteordningen for 2019, og hva de legger vekt på når vi innvilger penger til prosjekter.

I samarbeid med voksenopplæringen i Frøya kommune tilbyr DalPro AS norskopplæring.

Svømmehallen stenges i jula 2018. Bassenget vil da være stengt fra 20.desember til 3.januar.

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.
 

Årets influensavaksine er ankommet Frøya legekontor.

Hovedutvalg for forvaltning som er annonsert 13.09.18 utsettes til 20.09.18

Frøya kommune har tidlig jaktstart på grågås fra 26. juli.

Frøya kommune har ute på høring forslag til nye forskrifter for vann og avløp.