Frøya kommune har vannbehandlingsanlegget Kjerkdalsvatnet som forsyner innbyggere og næringsliv i alle områder i kommunen, unntatt Flatval og Hamarvik.

Kartutsnittene viser kart med avmerket sikkerhetssone (i rødt) og avmerket anleggsområde (i svart).

Bobiltømmingen er plassert på Hammarvika hos Frøya Transportsenter. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. 

Valgstyret i Frøya kommune offentliggjør herved de godkjente listene til kommunestyrevalget på Frøya 2019.

Denne uka vil det på dagtid bli periodevis stengt fylkesvei i området Nessadalen

Svømmehallen på Sistranda holder stengt følgende tidspunkt:

Alle som ikke er vaksinert før og ikke har gjennomgått meslinger anbefales vaksinasjon.

Følgende resultat foreligger etter opptelling i forbindelse med den lokale folkeavstemningen:

Følgende resultat foreligger etter opptellingen av forhåndsstemmene ifm den lokale folkeavstemningen: