penger

 

 

 

 

 

Formannskapets forslag til reviderte betalingssatser og gebyrer for 2018 er lagt ut til offentlig gjennomsyn i Offentlig Servicekontor, Frøya herredshus, i tiden 20.06.18– 01.08.18

 

Svømmehallen åpner til vanlige åpningstider tirsdag 07.08.18

Frøya kommune har 3 ledige båtplasser til leie i indre flytebryggeanlegg (Stålbrygger) i Sætervågen fiskerihavn på Dyrøya.

Frøya frivilligsentral med støtte fra Sigmund Woldstiftelsen arrangerer også i år sommerferie/leir for barn og unge i alderen 10-16 år.

I år er tidsrommet for å søke på refusjonsordningen 1. september til 15. november, med utbetaling 20. desember.

 

Med hjemmel i § 37 i Brann- og eksplosjonsvernloven nedlegger brannsjefene på Hitra og Frøya forbud mot å gjøre opp åpen ild i skog og mark innenfor Frøya og Hitra kommuner.
 

På grunn av omfattende taksering og vedlikeholdsarbeid må man stenge hele svømmehallen på Sistranda.