17. oktober skal alle frøyværinger få mulighet til å svare på HUNT! Dette er et spørreskjema som ta ca. 30 minutter å besvare.

Peggy Alise Johansen, avdelingsleder ved Frøya legekontor, oppfordrer flere til å ta influensavaksinen. Nå kan du finne ut om du er i en av risikogruppene.

På grunn av verkstedsopphold på MF Frøyaferja fra mandag 14. oktober til og med 20. oktober vil det bli følgende avvik fra rutetabellen:

Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030.

Formannskapets forslag til betalingssatser og gebyrer for 2020 er lagt ut til offentlig gjennomsyn.

Ved å trykke på lenken under kommer du til møteprotokoll fra valgstyrets møte av 10.09.19.

Det har i den senere tid vært flere medieoppslag med utkjøp av vindmølleprosjektet på Frøya som tema.

De tidligere nasjonale kampanjene mot hodelus i uke 10 og uke 35 årene 2007-2010, ble opprettet og ledet av Anne Louise Leikfoss for Lusfri Norge.

 

Bålforbudet innført 30.07.2019 for kommunene Frøya og Hitra oppheves med øyeblikkelig virkning.