Bli en besøksvenn på Frøya sykehjem.

Vi opplever gjennom media at mange blir uforholdsmessig bekymret og redde for koronviruset.

Fra nyttår får du nytt renovasjonsselskap.

Trykk på lenkene under for mer informasjon

Ved å trykke på lenken under kommer du til møteprotokoll fra valgstyrets møte av 10.09.19.

Det har i den senere tid vært flere medieoppslag med utkjøp av vindmølleprosjektet på Frøya som tema.

Bobiltømmingen er plassert på Hammarvika hos Frøya Transportsenter. 

Fra 01.01.2019 er det mulig med månedlig faktura av kommunale avgifter til Frøya kommune.

Frøya kommune har gjort følgende vedtak for å rekruttere deg til å starte sykepleierutdanningen i orkdalsregionen: