Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten er en del av kommunens helsetjeneste med ansvar for helsefremmende og forbyggende tjenester  til gravide og  barn / unge fra 0 til 23 år som bor eller oppholder seg i  kommunen.
  
 
Følgende tilbud er en del av helsestasjonstjenesten:
For mer informasjon gå inn på det enkelte tilbud.
 
 

For mer informasjon om helsestasjon/skolehelsetjenesten: Helsedirektoratets forskrift med veileder for tjenesten: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten  

Kontakt

Helsestasjon
E-post
Telefon 72 46 33 30
Monika Måsøval
Helsesekretær
Telefon 72 46 33 30
Elisabeth Bremnes Bruvold
Helsesykepleier, Fagleder helsestasjon
Telefon 95 87 48 06

Åpningstider

Mandag - fredag

09.00 - 15.00

Adresse

Mandag - fredag

09.00 - 15.00

Kartpunkt