Helsestasjon 0-5 år

På helsestasjonen jobber vi helsefremmende og forebyggende for alle barn fra 0-5 år og deres foreldre/foresatte. 

Helsestasjonen skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk- og psykisk helse hos foreldre og barn. Helsestasjonstjenesten sikrer at alle barn får tilbud om helseundersøkelser. Foreldre får støtte til mestring og positiv utvikling, og informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader. Helsestasjonen tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjon. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. Vi er en gratis tjeneste.

Vi ønsker å ha en mobil- og parfymefri helsestasjon. Vi ber om at telefoner blir lagt bort slik at fokuset er på barnet og at dere ikke bruker parfyme når dere kommer hit. 

 

Tjenesten tilbyr :

  • Hjemmebesøk etter fødsel og senere hvis behov etter avtale med foreldre.
  • Regelmessige helseundersøkelser av barnet hos helsesykepleier og lege.
  • Helseopplysning /undervisning / veiledning individuelt og i grupper ved helsesykepleier fysioterapeut og tannpleier
  • Henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialisttjenester ved behov.Vurdering av barnets generelle utvikling og trivsel.
  • Veiledning og rådgivning til foreldre på stell og omsorg, adferd, søvn, ernæring, vekst, utfoldelse, grensesetting og andre ting foreldre er opptatt av eller lurer på.
  • Vaksinering - for nærmere info om barnevaksinasjonsprogrammet se :Barnevaksinasjonsprogrammet - Folkehelsinstituttet
  • Veiledning og vurdering hos helsestasjonslege, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesykepleier.
  • Anbefalt hjemmeside: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/   

 

Ved fødsel får vi beskjed fra sykehuset om at barnet er født og tar kontakt med deg for å avtale hjemmebesøk. Ved adopsjon må du ta kontakt med oss selv, da vi ikke får rutinemessig beskjed om dette fra andre tjenester. 

Har du nylig flyttet til Frøya med barn, ønsker vi at du tar kontakt med oss.

Kontakt

June Rise
Sykepleier
Telefon 90 08 62 97
Helsestasjon
E-post
Telefon 72 46 33 30
Stina Fjærli Hammernes
Sykepleier
E-post
Telefon 90 10 29 49
Elisabeth Bremnes Bruvold
Helsesykepleier, Fagleder helsestasjon
Telefon 95 87 48 06

Åpningstider

Mandag - fredag

09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda