Helsestasjon 0-5 år

Tilbudet gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid for barn i alderen 0-5 år og deres familier. Tjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos barn og foreldre. 

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjoner, oppfølging av sped- og småbarn med spesielle behov og oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtale får en kartlagt hvilke behov, problemer og ressurser som barnet og familien har, samt mulighet til å bistå med hjelp for å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Helsepersonells rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

Tjenesten tilbyr :

  • Hjemmebesøk etter fødsel og senere hvis behov etter avtale med foreldre.
  • Regelmessige helseundersøkelser av barnet hos helsesøster og lege.
  • Helseopplysning /undervisning / veiledning individuelt og i grupper ved helsesøster, fysioterapeut og tannpleier
  • Henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialisttjenester ved behov.Vurdering av barnets generelle utvikling og trivsel.
  • Veiledning og rådgivning til foreldre på stell og omsorg, adferd, søvn, ernæring, vekst, utfoldelse, grensesetting og andre ting foreldre er opptatt av eller lurer på.
  • Vaksinering - for nærmere info om barnevaksinasjonsprogrammet se :Barnevaksinasjonsprogrammet - Folkehelsinstituttet
  • Veiledning og vurdering hos helsestasjonslege, fysioterapeut, ergoterapeut og helsesykepleier.
  • Anbefalt hjemmeside: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/   

Kontakt

Helsestasjon
E-post
Telefon 72 46 33 30
June Rise
Sykepleier
Telefon 72 46 33 30
Stina Fjærli Hammernes
Sykepleier
E-post
Telefon 72 46 33 30
Elisabeth Bremnes Bruvold
Helsesykepleier, Fagleder helsestasjon
Telefon 95 87 48 06

Åpningstider

Mandag - fredag

09.00 - 15.00

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda