Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Interkommunal jordmortjeneste for Hitra og Frøya

Jordmortjenesten er en del av den forebyggende helsetjenesten ved helsestasjonen.

Vi oppfordrer alle gravide å ta kontakt tidlig i svangerskapet for avtale med jordmor.
 
Ved rier, vannavgang eller akutte henvendelser i forbindelse med svangerskap, kontakt beredskapstelefon. Nytt telefonnummer til jordmorberedskap som varer til og med 26.oktober kl. 0800: 908 25 050
Etter dette er det gammelt nummer som gjelder: 909 09 065
 
Timebestilling på jordmødrenes telefonnummer eller Frøya helsestasjon 72 46 33 30
 
 

Helsestasjonens jordmortjeneste omfatter:

 • samtale, råd og veiledning om sentrale tema innen helse, livsstil og graviditet
 • forberedelse til fødsel, amming og det å bli foreldre
 • hjelp til familieplanlegging samt valg av prevensjon
 • henvisning ved behov
 • hjemmebesøk ved behov 
 • ammeveiledning
 

Samtalen med jordmor er tilpasset individuelle behov og har fokus på normale forandringer

 • Fysiske og psykiske forandringer i forbindelse med svangerskapet
 • Egenomsorg
 • Tidligere erfaringer og levevaner som kan påvirke svangerskapet
 • Abeidssituasjonen
 • Fødselsforberedelse og informasjon om oppfølging av fastlege og helsestasjon etter fødselen

Ved hver konsultasjon kontrolleres urin, blodtrykk og barnets tilvekst. Etter uke 36 undersøkes også barnets leie 

Ta med:

 • Urinprøve
 • Helsekort for gravide
 • Blodprøvesvar fra ditt legekontor - standard blodprøver tatt hos lege er: Blodtype og antistoffer, Hb (jernverdi) HIV, Syfilis ( Lues eller Treponema), Rubella ( Røde Hunder).
 • Vedrørende Rhesus D negativ: om du er Rh D negativ vil det i svangerskapsuke 24 tas en ny blodprøve av deg, og i denne prøven vil det være mulig å se ditt barns (fosterets) RhD type. Svaret på denne prøven sendes din fastlege. Viser den blodprøven at barnet i magen er RhD negativt trenger man ikke profylakse. Viser prøven at barnet er RhD positivt vil du får to injeksjoner som kan forebygge immunisering. Den første gis omkring svangerskapsuke 28, og den andre gis etter fødsel på fødeavdeling.
 
Om du har vært innlagt sykehus i utlandet de seks siste månedene skal du også screenes for MRSA. Dette gjøres hos din fastlege.


 

Kontakt

Siv Anita Espnes
Jordmor
Telefon 72 46 33 30
Mobil 90 50 76 60
Jordmor Beredskap
Telefon 90 90 90 65

Ved manglende kontakt:

Ring 113 eller kontakt

føden St.Olav: 72 57 57 77.

Antje Gomez
Jordmor
Telefon 72 46 33 30
Mobil 47 63 78 41

Åpningstider

Frøya helsestasjon og Hitra helsetasjon mandag - fredag

09.00 - 15.00

 

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda

Kartpunkt