Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Kysthaven Åpen barnehage

Kysthaven åpen barnehage er et gratis tilbud til alle barn i førskolealder og de voksne som barnet er sammen med på dagtid. Du trenger ingen påmelding eller søknad for å benytte dette tilbudet. Alle barn 0-5 år og deres foreldre er velkommen i Åpen barnehage.

NB: Vi følger nasjonale og lokale smittevernrutiner. 

Åpen barnehage er et treffsted for barn og deres omsorgspersoner hvor de kan være sammen med egne og møte andres barn. Foreldre/omsorgspersonen tar ansvar for å hjelpe og aktivisere barnet i de ulike aktivitetene som det tilrettelegges for.

Her kan også voksne møte andre som er hjemme med barn for en prat om det de er opptatt av f.eks. oppdragelse, nærmiljøet, helse, mat m.m. 

Førskolelærer legger til rette for aktiviteter som lek, tegning, maling, sang, måltid og turer. Barn og voksne har selv med mat til formiddagsmåltidet.

Det arrangeres kurs i førstehjelp, kosthold for småbarn m.m.

Faste aktiviteter er blant annet babysvømming, mamma/pappatrim(baby kan fint være med), tur i basishallen, turdag og samlingsstund med fokus på norsk språk hvor barne og familieveileder deltar sammen med førskolelærer.

Åpen Barnehage på facebook: "Frøya Åpen Barnehage". Her legges det ut info om aktiviteter :) 

Kontakt

Helsestasjon
E-post
Telefon 72 46 33 30
Birgit Ballack
Førskolelærer
E-post
Telefon 72 46 33 65

Åpningstider

Tirsdag, onsdag og torsdag

09 - 14

Ta kontakt på tlf 72 46 33 30 for nærmere info

 

 

Kartpunkt