Er du bekymret for helsen til noen?

Kort fortalt 

 • Du kan sende en bekymringsmelding til vårt kommunale forvaltningskontor eller vedkommendes fastlege dersom du er bekymret for en annen persons fysiske eller psykiske helse. 
 • En bekymringsmelding skrives gjerne når du som pårørende eller bekjent er bekymret for en annen persons helsetilstand. 
 • Du kan også ringe inn bekymringsmeldingen, denne vil da bli journalført av de som mottar den 

 

Hva er en bekymringsmelding? 

En bekymringsmelding skrives gjerne når du som pårørende eller bekjent er bekymret for en annen persons helsetilstand. 

Det kan være fornuftig å ta kontakt med personens fastlege eller annen ansvarlig behandler. Du kan også sende inn en bekymringsmelding til forvaltningskontoret. 

Det er viktig å være klar over at bekymringsmeldingen ofte videresendes fra disse instansene til fastlegen. Dette innebærer også at den lagres i pasientens journal. Pasienten får da tilgang til bekymringsmeldingen. 

Ved akutt behov/fare for liv og helse skal det tas kontakt med AMK/Legevakt på 113. 

Dersom du er bekymret for et barn eller en ungdom under 18 år, skal du ta direkte kontakt med barnevernstjenesten. 

 

Hva kan du melde bekymring om? 

 • helsetilstanden i hverdagen 
 • psykisk helse 
 • personens oppfølging i et behandlingsforløp 
 • effekt av behandling 
 • at den som er syk er en fare for seg selv eller andre 
 • svikt i hjelpeapparatet 

 

Slik sender du bekymringsmelding 

Dersom du vet hvem som er fastlegen til den antatt syke, kan du sende bekymringsmeldingen rett dit. Dersom du vet at pasienten har tjenester i kommunen, kan du også kontakte tjenestestedet direkte. 

Du kan også sende en bekymringsmelding til forvaltningskontoret. De vurderer da henvendelsen evt. sammen med kommuneoverlegen og videresender den til fastlegen, hjemmetjenesten eller eventuelt andre. 

Den som mottar bekymringsmeldingen har ikke plikt til å gi tilbakemelding til deg som melder av bekymringsmeldingen om utfallet. 

 

Bekymringsmelding bør inneholde: 

 • navnet på den du er bekymret for   
 • fødselsdato og adresse  
 • kontaktinformasjon til avsender 
 • Beskrivelse av det som er årsaken til bekymring, gjerne med konkrete eksempler 

 

Bekymringsmeldingen sender du i posten til: 

Forvaltningskontor helse og omsorg 

Postboks 152 

7261 Sistranda 

Eller du kan ringe forvaltningskontoret, de vil da journalføre henvendelsen: 

Vakttelefon: 481 38 664 Mandag – Fredag kl 08.15 – 15.00 

 

NB! Du må ikke sende bekymringsmelding på e-post. 

Ansatte i forvaltningskontoret har taushetsplikt og opplysningene du sender oss blir unntatt offentligheten. Du må likevel vite at bekymringsmeldingen havner i journalen til den det gjelder, og vil kunne bli lest av personen den handler om.