Frøya frisklivssentral

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud til deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen.

Tilbud ved frisklivssentralen

• Fysisk aktivitet

Individuelt tilpasset treningsopplegg.

Oppstart: 13.02.2023

Varighet: 12 uker. To dager trening per uke. 

Påmelding: Ring eller send mail til frisklivsskoordinator.

• Kosthold: Bra Mat-kurs

Informasjon kommer. 

• Livsmestring: Kurs i depresjonsmestring/Kurs i belastningsmestring for voksne.

Informasjon kommer. 

Målgruppen er personer som har behov for å endre levevaner. Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å starte en endringsprosess og mestring av nye levevaner.

Henvisning

Man behøver ingen henvisning, ta gjerne kontakt selv. Fastlege, annet helsepersonell og NAV kan også kontakte frisklivssentralen. 

Priser og varighet

Oppfølging gis i utgangspunktet i 12 uker. Perioden starter med en individuell helsesamtale, deretter utarbeides mål og plan for perioden. 

Helsesamtalen er gratis, men frisklivstilbudene har en egenandel. 

Mer informasjon

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon eller lurer på om dette er noe for deg. 

Følg gjerne "Frøya frisklivssentral" på Facebook. 

Kontakt

Ingvild Saxegaard
Frisklivskoordinator
E-post
Telefon +47 46 91 46 07