Frøya frisklivssentral

Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud til deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen.

Målgruppen er personer som har behov for å endre levevaner. Frisklivssentralen tilbyr hjelp til å starte en endringsprosess og mestring av nye levevaner.

Tilbud ved frisklivssentralen

• Fysisk aktivitet

Ny informasjon kommer ved nye tilbud.

 

• Kosthold: Bra Mat-kurs

Informasjon kommer. 

• Livsmestring: Kurs i depresjonsmestring/Kurs i belastningsmestring for voksne.

Informasjon kommer. 

 

Henvisning

Man behøver ingen henvisning, ta gjerne kontakt selv. Fastlege, annet helsepersonell og NAV kan også kontakte frisklivssentralen. 

 

Priser og varighet

Helsesamtalen er gratis, men frisklivstilbudene har en egenandel alt etter hvilket tilbud som starter opp. Oppfølging gis i utgangspunktet i 12 uker. Perioden starter med en individuell helsesamtale, deretter utarbeides mål og plan for perioden. 


Mer informasjon

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon eller lurer på om dette er noe for deg. 

Følg gjerne "Frøya frisklivssentral" på Facebook.