Avtalefysioterapeuter

Det er 3 fysioterapeuter som har driftstilskudd med Frøya kommune.

 

RUNE VIKAN (Maxtrim)

Generell fysioterapeut og spesialist i manuell terapi.

Tar imot henvendelser som videreformidles på Maxtrim

 

ROGER MÅSØVAL (Maxtrim)  OG  ELLE MARI LANGØIGJELTEN (Frisklivsentralen/Frøya Storhall

Kontaktes i forhold til generell fysioterapi 

 

RUNE STRØMØY (Maxtrim) vikarierer nå for Roger Måsøval i 75% stilling. 

Kan også kontaktes for privat fysioterapi, og er åpen for akutte timer, treningsveiledning og nålebehandling.

 

Avtalefysioterapeutene driver egen privat praksis og kan utløse refusjon fra trygden som følger av takstene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi med hjemmel i folketrygdloven. Trygdens ytelser er en rettighetsbasert ytelse for den enkelte pasient.

Henvisninger leveres i egen postkasse på Maxtrim eller hos Elle Mari i Frisklivssentralen.

NB Fysioterapeutene tar også imot pasienter uten henvisning og skriver disse selv etter undersøkelse/vurdering.

Kontakt

Rune Vikan
Fysioterapeut, Manuellterapeut og Osteopat
Telefon 975 60 521
Elle-Mari Langøigjelten
Fysioterapeut
Telefon 971 39 059
Henning Aune
Fysioterapeut
Telefon 940 70 760

Fysioterapeut med driftsavtale

Kartpunkt