Ergoterapi

Ergoterapi handler om å hjelpe mennesker til å utføre meningsfulle og nødvendige aktiviteter i hverdagen på ulike områder, når man har utfordringer med å utføre dagligdagse gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Fokus på å gjøre hverdagslivet mulig.

.

Ergoterapitjenesten innebærer blant annet :

· Kartlegging og samtale om viktige aktiviteter for deg, hvordan er hverdagen din nå og hvilke ønsker du har for fremtiden.

· Funksjonsvurdering opp mot ulike aktiviteter, som i hjemmet, i barnehage, på skolen, i arbeidslivet og på fritiden.

· Vurdere behovet for hjelpemidler, og finne løsninger når det er et gap mellom funksjonsevne og hverdagens/samfunnets krav.

· Kommunal hørsel- og synskontakt.

· Råd og veiledning om funksjonelle krav til bolig eller andre arenaer du ferdes på.

 

 

Tjenesten ytes i forhold til følgende lovverk:

Kommunehelsetjenesteloven § 1-3

Lov om sosiale tjenester § 4-2

Forskrifter for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 2-1

Forskrift for habilitering og rehabilitering

Folketrygdloven

 

Praktisk opplysninger:

Ergoterapeuten er stasjonert på Frøya Familie- og helsesenter, Kysthaven.

 

Generell informasjon:

 

Tjenesten ytes i forhold til følgende lovverk:

Kommunehelsetjenesteloven § 1-3

Lov om sosiale tjenester § 4-2

Forskrifter for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 2-1

Forskrift for habilitering og rehabilitering

Folketrygdloven

 

Søknad:

Søknad rettes muntlig eller skriftlig til ergoterapeut, eller det formidles via annet helsepersonell.

 

Har du spørsmål angående rehabilitetstilbudet i kommunen, eller spørsmål om hjelpemidler, kan du sende mail til adresse:  fk-alle-feh@froya.kommune.no 

 

 

Kontakt

Silje Groven
Ergoterapeut og syns/hørselskontakt
E-post
Mobil 469 58 511
Camilla Røstad
Leder for fellestjenesten og fagutvikling
E-post
Mobil 901 20 391

Åpningstider

Kl.08.00-15.15

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda

Kart