Hjelpemidler – korttidslån – serviceerklæring

Kommunen låner ut hjelpemidler ved kortvarige behov (inntil 2 år).

Formålet med tjenesten

Et teknisk hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer, bedre funksjonsevnen og øke selvhjulpenheten.

Kommunen har ansvar for utlån av hjelpemidler ved kortvarige behov og har et kommunalt hjelpemiddellager med de mest vanlige tekniske hjelpemidlene som for eksempel:

  • Dusjstoler
  • Toalettforhøyere
  • Rullatorer
  • Manuelle rullestoler
  • Prekestoler
  • Støttestang
  • Krykker

Dette er ofte gjenbrukt utstyr som ikke er ment til varig utlån. Hjelpemidler som for eksempel gripetang, forhøyningsklosser, strømpepåtrekker, skohorn og andre småhjelpemidler er forbruksvarer som brukeren selv må skaffe fra dagligvarehandel.

NAV Hjelpemiddelsentral har ansvaret for langtidsutlån av tekniske hjelpemidler utover 2 år. For å få hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral må det sendes inn en søknad. NAV Hjelpemiddelsentral har et bredere utvalg og større mulighet til å tilpasse hjelpemidler, og man må ha et behov som strekker seg utover 2 år for å låne herfra.

 

Har du behov for hjelpemiddel?

Ta kontakt med kommunal ergoterapeut, hjelpemiddelkoordinator eller fysioterapeut ved behov hjelpemiddel, råd, vurderinger og/eller tilpasninger/opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Kommunens hjelpemiddellager er i sokkelen ved Kysthaven. Det er åpent hver dag når ergoterapeut, hjelpemiddelkoordinator eller fysioterapeut er tilstede. Ring gjerne på forhånd for å avtale tidspunkt.

Kommunen forventer at hjelpemiddelet blir tatt godt vare på og levert tilbake rengjort og til avtalt tid. Skader på hjelpemiddelet som skyldes bruk utover normal slitasje og elde, må erstattes av låntaker. 

 

Hvem får tjenesten?

De som midlertidig har fått nedsatt funksjonsevne på grunn av skade eller sykdom kan låne tekniske hjelpemidler.

 

Hvordan få tjenesten

Ta kontakt med kommunal ergoterapeut, hjelpemiddelkoordinator eller fysioterapeut ved behov for råd, vurderinger og/eller tilpasninger/opplæring i bruk av hjelpemidlene.

Kommunens hjelpemiddellager er i 1. etasje ved Kysthaven. Det er åpent hver dag når ergoterapeut, hjelpemiddelkoordinator eller fysioterapeut er tilstede. Ring gjerne på forhånd for å avtale tidspunkt.

 

Kommunens forventning til brukeren

Kommunen forventer at hjelpemiddelet blir tatt godt vare på og levert tilbake rengjort og til avtalt tid. Skader på hjelpemiddelet som skyldes bruk utover normal slitasje og elde, må erstattes av låntaker.

 

Hva koster hjelpemiddel?

Lån av hjelpemiddel er gratis for brukeren i den avtalte lånetida.

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Har du spørsmål angående rehabilitetstilbudet i kommunen, eller spørsmål om hjelpemidler, kan du sende mail til adresse:  fk-alle-feh@froya.kommune.no 

 

 

Kontakt

Kjell Olav Dybvik
Hjelpemiddeltekniker
E-post
Mobil 951 83 331
Silje Groven
Ergoterapeut og syns/hørselskontakt
E-post
Mobil 469 58 511
Camilla Røstad
Leder for fellestjenesten og fagutvikling
E-post
Mobil 901 20 391

Åpningstider

Kl.08.00-15.15

Adresse

Postadresse:

Postboks 152, 7261 Sistranda

 

Besøksadresse:

Sørveien 17B, 7260 Sistranda

Kart