Frøya helsetun

Frøya helsetun er lokalisert på Sistranda. Det består av helsehus med 28 plasser, bofellesskapet Utsikten med 24 plasser og bofelleskapet Sjøsiden med 24 plasser. 

Anbefalinger for besøk i helseinstitusjoner

 

Livsglede for eldre

Frøya sykehjem og Beinskardet omsorgsbolig ble høsten 2016 sertifisert som livsgledehjem. Denne resertifiseringen har vi tatt med oss over i Frøya helsetun. 

Sertifiseringsordningen tufter på menneskerettighetene, kvalitetsforskriften og verdighetsgarantien. Det er utviklet 9 kriterium som sykehjemmet setter i system og blir målt på. Det omhandler samvær med barn, dyr, musikk og kultur, hva som skaper livsglede for den enkelte, ta årstidene inn på sykehjemmet, og ikke minst så skal alle få mulighet til å komme ut i frisk luft.

Motto for livsglede for eldre er:

"Vi vil gjøre mer mulig" og “Lev livet, livet ut

 

Telefonnummer Frøya helsetun

Helsehuset:

Vakttelefon avdeling 1: 48142675 

Vakttelefon avdeling 2: 48133117

Vakttelefon avdeling 3: 48139382

Vakttelefon avdeling 4: 48130689

Vakttelefon sykepleier Frøya helsehus: 48108168

 

Bofellesskap Utsikten:

Vakttelefon Utsikten Nord: 48121136

Vakttelefon Utsikten Øst: 48130945

Vakttelefon Utsikten Sør: 48116737

 

Bofellesskap Sjøsiden:

Vakttelefon Sjøsiden Nord: 48075763

Vakttelefon Sjøsiden Øst: 47668037

Vakttelefon Sjøsiden Sør: 48076256

 

Øvrige telefonnummer:

Livsgledeansvarlig: 481 34 091


Fysioterapi: Tora Fjeldberg: tlf: 908 67 934 

Ergoterapi: Nichlas Storsve tlf: 469 58 511Frøya sykehjems facebookside

Kontakt

Kristin Grønskag
Avdelingsleder Helsehus
E-post
Telefon 90 18 98 10
Ann Karin Sæther
Avdelingsleder Bofellesskap Sjøsiden
E-post
Telefon 95 77 15 81
Hilde Anita Kløven
Avdelingsleder bofellesskap Utsikten
E-post
Telefon 97 50 09 35
Brit Bakken
Virksomhetsleder PLO
E-post

Adresse

Besøksadresse

Frøya helsetun, Myran 10, 7260 Sistranda

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda