Oppgradering av Frøyatunnelen

Frøyatunellen vil bli nattestengt i perioder

Les mer

Avlastning for barn og unge

Retten til avlastningstiltak gjelder alle med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette er en rettighet knyttet til den som yter omsorg, og ikke den omsorgs­trengende.

Avlastningstiltak skal ses i sammenheng med andre tiltak og det skal vurderes hvilke kommunale tiltak som er mest hensiktsmessig. Bestemmelsen omfatter alle som har særlig tyngende omsorgsarbeid, både

  • Frivillige omsorgsyterer
  • Foreldre med omsorgsplikt for mindreårige barn

Avlastning kan organiseres på flere forskjellige måter;

 

Hjemme hos tjenestemottaker

En person kommer hjem til tjenestemottaker og gir avlastning, alt etter avtalens omfang

 

Avlastning i privathjem

Den omsorgstrengende er sammen med avlaster og eventuelt familie i dennes private hjem

 

I avlastningsbolig/institusjon

Den omsorgstrengende har opphold sammen med andre i en avlastningsbolig/på institusjon, under tilsyn av kommunalt ansatt personale

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 48 13 86 64