Avlastning for barn og unge

Retten til avlastningstiltak gjelder alle med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette er en rettighet knyttet til den som yter omsorg, og ikke den omsorgs­trengende.

Avlastningstiltak skal ses i sammenheng med andre tiltak og det skal vurderes hvilke kommunale tiltak som er mest hensiktsmessig. Bestemmelsen omfatter alle som har særlig tyngende omsorgsarbeid, både

  • Frivillige omsorgsyterer
  • Foreldre med omsorgsplikt for mindreårige barn

Avlastning kan organiseres på flere forskjellige måter;

 

Hjemme hos tjenestemottaker

En person kommer hjem til tjenestemottaker og gir avlastning, alt etter avtalens omfang

 

Avlastning i privathjem

Den omsorgstrengende er sammen med avlaster og eventuelt familie i dennes private hjem

 

I avlastningsbolig/institusjon

Den omsorgstrengende har opphold sammen med andre i en avlastningsbolig/på institusjon, under tilsyn av kommunalt ansatt personale

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 72 46 36 45

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Sykehjemmet: sykepleiepool 72 46 36 29

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Kvernhusveien 16, 7263 Hamarvik

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda