Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse og som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukerstyrt personlig assistanse erstatter blant annet bistand fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller institusjonsplass.

Målet med BPA er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får styrket sine muligheter til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

En BPA-ordning gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar. Du (eller noen som står deg nær) er arbeidsleder og du styrer ordningen selv.

Kontakt

Forvaltningskontor Helse og omsorg
E-post
Telefon 72 46 36 45

Adresse

Telefon dagtid:

Frøya kommunes sentralbord: 72 46 32 00

 

Vakttelefon

Sykehjemmet: sykepleiepool 72 46 36 29

Mobil ved telefonbrudd 90 66 95 01
 

Hjemmesykepleien:

Vakttelefon sør 91 76 33 97

Vakttelefon nord 97 02 01 08

 

Besøksadresse

Kvernhusveien 16, 7263 Hamarvik

 

Postadresse

Postboks 152, 7261 Sistranda